Prawo urzędnicze

note /search

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sf...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej Ma zastosowanie do pracowników: Państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontrol...

Prawo urzędnicze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 2786
Wyświetleń: 8743

Forma egzaminu: pisemna Jakub Stelina - „Prawo urzędnicze” Wykłady: 15,29 marca, 5,19 kwietnia, 10,24 (12.15-13.45), 31 maja - zerówka Źródła : Ustawa o pracownikach urzędów państwowych Ustawa o pracownikach samorządowych Ustawa o służbie...

Ewolucja statusu prawnego urzędników państwowych w prawie polskim

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2744

Ewolucja statusu prawnego urzędników państwowych w prawie polskim Regulacje Sejmu Wielkiego i Konstytucja 3 maja - XVIII w. - początki prawa urzędniczego. Po I wojnie światowej prawo urzędnicze w Polsce kształtowało się od podstaw. Tendencje dotyczące koncepcji budowania prawa urzędniczego: Koncep...

Pracownicy samorządowi

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2065

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI Ustawa o służbie cywilnej z 1922 nie odnosiła się do osób zatrudnionych w samorządzie terytorialnym. W odniesieniu do nich przez cały okres przedwojenny stosowano przepisy państw zaborczych albo model, który w tamtym okresie został wprowadzony. Zabór pruski - regulacja o char...

Źródła prawa prac

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1260

Źródła prawa pracy c.d. Układy zbiorowe pracy 1994 - możliwe stało się w Polsce zawierania układów zbiorowych pracy, włącznie z administracją (jednak bez pracowników mianowanych). Art. 239 § 3. - stanowi dla kogo nie można zawierać układów zbiorowych pracy Art. 239. § 1. Układ zawiera się dla wszy...

Podstawy prawne powstawania stosunku pracy w administracji publicznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2324

14 / 28 czerwca, egzamin 31 maja zerówka PODSTAWY PRAWNE POWSTANIA STOSUNKU PRACY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Służba cywilna Członków korpusu służby cywilnej zatrudnia się na podstawie umowy o pracę i mianowania (art.3). Ustawodawc...

Pracownicy urzędów państwowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1799

12.15 - 24 maja 14 wpisy z 31 maja 28 czerwca egzamin (wpisy na początku lipca) 35 min , 3 pytania a na 2 trzeba odpowiedzieć. Kolejność odpowiedzi dowolna. Tylko długopisy. Indeks i karta. 31 maja - 10.00 Na zerówkę 4 i 5 z ćw. PRACOWNICY URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH Art.3 ustawy (wymagania dla kandyda...

Prawo urzędnicze wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1876

Prawo urzędnicze wykład z 24. 05.20011 r. Nawiązanie stosunku pracy pracowników samorządowych - wybór- urząd marszałkowski (marszałek, wice marszałek, członkowie zarządu) wyboru dokonuje sejmij województwa             urząd starostw...