Prawo urzędnicze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2597
Wyświetleń: 8407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo urzędnicze - strona 1 Prawo urzędnicze - strona 2 Prawo urzędnicze - strona 3

Fragment notatki:

Forma egzaminu: pisemna
Jakub Stelina - „Prawo urzędnicze”
Wykłady: 15,29 marca, 5,19 kwietnia, 10,24 (12.15-13.45), 31 maja - zerówka
Źródła :
Ustawa o pracownikach urzędów państwowych
Ustawa o pracownikach samorządowych
Ustawa o służbie cywilnej z 2008 r.
Ustawa o służbie zagranicznej z 2001 r. Pojęcie prawa urzędniczego - państwo wypełnia swoje funkcje poprzez aparat państwowy, publiczny, który tworzą organy państwowe, np. Sejm, Senat, sądy, NIK; organy administracji państwowej i samorządowej. Organy nie są w stanie samodzielnie tych funkcji wykonać, dlatego robią to za pośrednictwem osób fizycznych, które pełnią służbę publiczną. Formą organizacyjną działania osób w administracji publicznej jest urząd. Jest on jednak różnie rozumiany:
Organ władzy publicznej o określonym zakresie działania, kompetencjach, będący częścią aparatu państwowego - np. minister Zorganizowany zespół osób wykonujących określone zadania - jednostka organizacyjna - np. ministerstwo
Każda osoba wchodząca w skład jednostki organizacyjnej sprawuje urząd - urząd = stanowisko służbowe= nas będzie interesować ta definicja (urzędnik służby publicznej)
Urząd to budynek, siedziba, zespół pomieszczeń Urzędnik - osoba, w sposób bezpośredni lub pośredni, zaangażowana w wykonywanie zadań publicznych, w szczególności wydawanie decyzji administracyjnych.
Funkcjonariusz publiczny jest synonimem urzędnika.
Służba publiczna może być realizowana poza urzędami. Administracja publiczna - służenie, czynność podporządkowana rozkazom; łac. ad - ku; ministrare - posługiwać, wykonywać, kierować; ma wiele znaczeń:
Wydzielone w państwie struktury organizacyjne, powołane do wykonywania zadań - znaczenie podmiotowe
Ludzie zatrudnieni w tych strukturach - znaczenie podmiotowe
Termin administracja występuje w Konstytucji  administracja publiczna to przyjęte przez państwo i realizowane przez jego niezawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie.
PRAWO URZĘDNICZE - zespół regulacji prawnych określających prawa i obowiązki pracowników, na stanowiskach o charakterze urzędniczym (wskazanych przez właściwy akt prawodawczy) oraz prawa i obowiązki ich pracodawców, a także stosunki prawne z tymi stosunkami pracy powiązane. Prawne podstawy zatrudnienia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz