Jednostka dominująca - strona 5

Msr 12

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3353

z powiązanych z nimi skumulowanych korekt z tytułu różnic kursowych) w zakresie, w którym: a) jednostka...

Encyklopedia rachunkowości - K

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

K    KALKULACJA DOLICZENIOWA Polega na ustalaniu kosztu wytworzenia określonego przedmiotu kalkulacji poprzez odnoszenie do niego na podstawie właściwych dokumentów źródłowych jego kosztów bezpośrednich (materiałów, płac, obróbki obcej, zużycia narzędzi specjalnych, przygotowania nowej produkcji i...

Encyklopedia rachunkowości

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria zarządzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

jest z wyceną udziałów jednostki dominującej i innych jednostek wchodzących w skład tej grupy w jednostkach...