Jednostka dominująca

Podstawowe zagadnienia- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Buk
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1890

w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe...

Struktury holdingowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Witold Dereń
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

od jednostki dominującej. Grupa kapitałowa Termin „holding” jest ściśle związany z powstawaniem tzw. grup...

Nowe tytuły sprawozdania finansowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

jednostki dominującej oraz udziałom mniejszości, oraz dla każdego składnika kapitału własnego wpływ...

Konsolidacja sprawozdań finansowych- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1897

dla konsolidacji prawo własności jednostki dominującej do majątku i wyników działalności jednostek zależnych...

Sprawozdawczość finansowa - wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 2443

jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane...

Podmioty rachunkowości - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

), - jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane...