Jednostka dominująca - strona 2

Sprawozdawczość

  • Uniwersytet Opolski
  • dr Monika Paradowska
  • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2058

własności - oznacza przyjętą przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora metodę wyceny udziałów...

Anarchia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Filozofia dziejów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

i sprzeciwiających się im jednostek; dominująca agencja zawsze będzie zwyciężła i narzucała własną interpretację...

Ustawa o rachunkowości

  • Politechnika Częstochowska
  • Rachunkowość
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1820

lub administrujących; 37) jednostce dominującej — rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową...

Anarchizm - idee i nurty

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr hab. Stefan Stępień
  • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1393

jednostki dominuje nad tymi rozwiązaniami Idea społeczeństwa: - społeczeństwo jako część przyrody, naturalna...