Jednomian

note /search

Jednomiany

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, jednomiany, własności...

Interpolacja-sprawozdanie

  • Politechnika Gdańska
  • Metody numeryczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2842

: gdzie . W interpolacji Lagrange'a funkcjami bazowymi są jednomiany xi, wielomian interpolacyjny jest wielomianem...

Wielomiany w matematyce

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Matematyka
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1022

W(x) = a0, a0 = 0 nazywamy wielomianem stopnia zero, • funkcję W(x) = a xn, a = 0 nazywamy jednomianem...

Całkowanie funkcji wymiernych

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

+ + a1 x + a 0 , a n ≠ 0 Ka dy taki wielomian mo emy zapisa , jako iloczyn jednomianów i nierozkładalnych...

Notaki do egzaminu

  • Politechnika Poznańska
  • Analiza matematyczna
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1533

ilości jednomianów zmiennej x: w(x) = a0 + a1 x + a2 x2 + . . . + an−1 xn−1 + an xn n, czyli najwyższa...