Wielomian jednej zmiennej, funkcja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wielomian jednej zmiennej, funkcja - strona 1 Wielomian jednej zmiennej, funkcja - strona 2 Wielomian jednej zmiennej, funkcja - strona 3

Fragment notatki:

Wielomian  jednej zmiennej – funkcja określona wzorem f(x)=anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0 gdzie an, an-1,..., a1, a0 są danymi  liczbami, wykładnik n jest liczbą naturalną. Wielomian jest sumą jednomianów. Przedstawienie wielomianu w postaci  sumy jednomianów może nie być jednoznaczne, gdy niektóre jednomiany mają ten sam stopień. Wykonuje się wtedy  redukcję wyrazów podobnych, polega ona na zastąpieniu jednomianów podobnych jednym jednomianem będącym ich  sumą i przedstawia się wielomian w takiej postaci, w której każde dwa jednomiany mają różne stopnie. Współczynniki  kolejnych jednomianów nazywa się współczynnikami wielomianu, maksymalny stopień jednomianu – stopniem  wielomianu. Stopień wielomianu  - maksymalny stopień jednomianu, oznacza się go st f(zgodnie z określeniem stopnia jednomianu  wielomian stały, ale niezerowy ma stopień 0, wielomian zerowy nie ma stopnia). Wielomian zerowy -  jest to funkcja stała W(x) = 0. Wielomian zerowy nie ma określonego stopnia. Równość wielomianów  – dwa wielomiany są równe wtedy i tylko wtedy, gdy mają równe stopnie oraz równe  współczynniki przy jednomianach tych samych stopni, a więc wtedy i tylko wtedy, gdy ciągi współczynników tych  wielomianów są równe. Pierwiastki wielomianu  – miejsca zerowe wielomianu, liczby dla których dany wielomian przyjmuje wartość zero. Ważną  charakterystykę pierwiastków wielomianów podaje twierdzenie Bezout. Pierwiastek wielokrotny wielomianu  - Liczbę r nazywamy k - krotnym pierwiastkiem wielomianu W(x) stopnia n (k, n  N i k    n) wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian W(x) jest podzielny przez (x - r)k i nie jest podzielny przez (x - r)k+1 Działania na wielomianach  – w zbiorze wielomianów określa się działania dodawania i mnożenia. Wielomiany dodaje się  tak jak liczby, po dodaniu grupuje się odpowiednie składniki. Sumą wielomianu jest wielomian którego współczynniki  otrzymuje się przez dodanie współczynników jednomianów tego samego stopnia. W zbiorze wielomianów określa się też  działanie odwrotne do dodawania tj. odejmowanie. Odejmowanie wielomianów sprowadza się do dodawania  wielomianów, którego współczynniki otrzymuje się ze współczynników odejmowanego wielomianu po zamianie znaków  na przeciwne. Wielomiany mnoży się tak jak liczby, po wymnożeniu grupuje się odpowiednie składniki. Iloczynem  wielomianu jest wielomian, którego współczynniki otrzymuje się mnożąc kolejno każdy jednomian pierwszego  wielomianu przez każdy jednomian drugiego wielomianu, a następnie wykonując redukcję wyrazów podobnych. W zbiorze  wielomianów nie jest określone działanie odwrotne do mnożenia tj. dzielenie.

(…)

…. Wykres jest symetryczny
względem osi OY gdy p = 0.
Wzory Wiete'a - między pierwiastkami x1, x2 równania kwadratowego, a jego współczynnikami zachodzą związki: x1 +
x2= -b/a, x1x2=c/a.
ZADANIA
Twierdzenie 1: Jeżeli
, to reszta z dzielenia
dwumian
równa jest
Wniosek (twierdzenie Bezout)
.
Twierdzenie 2: Jeżeli liczba wymierna
jest miejscem zerowym (pierwiastkiem) wielomianu
o współczynnikach całkowitych…

Odpowiedźx należy do (-?,-7) (-7,-1) (2, ?)
? - nieskończoność
FUNKCJE
Funkcja liniowa
Wykres funkcji liniowej
Funkcja liniowa - jest to funkcja f określona wzorem f(x) = ax + b, gdzie a,b są ustalonymi liczbami. Liczba a jest
nazywana współczynnikiem kierunkowym, a liczba b - wyrazem wolnym. Wykresem funkcji liniowej jest prosta
przecinająca oś OY w punkcie (0,b). Współczynnik kierunkowy jest tg kąta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz