Jednomian - strona 2

Wstęp do Informatyki

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1456

wielokrotność ( WW ). p(x) = 1+x+...+x+...+xn 5. Oblicz wartość jednomianu schemat Hornera. w zadanym punkcie x...

Metody numeryczne - dokładne opracowanie. 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Teresa Leśniak
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

w aproksymacji to: - jednomiany {1,x,x2,x3,. . .xk} - wielomiany Czebyszewa - wielomiany Legendre’a - funkcje...

Algebra - wykład 9

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

warunek. Drugi warunek wynika z faktu, e wielomian P(x)Q(x) zawiera niezerowy jednomian anbmxn+m, poniewa...

Ekonometria repetytorium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2170

, lub jako modele jednoczynnikowe, w których wejścia u(x) są prostymi funkcjami, przeważnie jednomianami. W ostatnim...

Funckje matematyczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

, jako iloczyn jednomianów i nierozkładalnych dwumianów: W (x ) = a n (x − x1 ) 1 ⋅ k 2 gdzie: k i , r j ∈ N , p...

Matematyka dyskretna - omówienie - zbiory

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Władysław Skarbek
 • Matematyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1120

Matematyka Dyskretna Władysław Skarbek Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Październik 2004 – Styczeń 2005 Spis treści 1 Zbiory 3 1.1 Zbiory a typy danych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2 Elementy i podzbiory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4...

Wytrzymałość materiałów - PODSTAWOWE POJĘCIA, DEFINICJE I ZAŁOŻENIA...

 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 994
Wyświetleń: 2926

Przedmiot i zadania wytrzymałości materiałów Wytrzymałość materiałów jest nauką o sztywności, wytrzymałości i stateczności konstrukcji in ynierskich. Pojęcia te, choć intuicyjnie zrozumiałe warto bli ej i szerzej określić. Efekt działania sił zewnętrznych na ciało materialne (a więc i konstrukcję in...