Izotopy - strona 6

Datowanie bezwględne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z archeologii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

próbkach izotopu C14, który powstaje w górnych warstwach atmosfery pod wpływem bombardowania atomów azotu...

Analiza lądowa - Wykład 9

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

(radioaktywnych izotopów) jest proporcjonalna do koncentracji pierwiastka w próbce. Charakterystyka analityczna...

Immunologia - wykład 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Marlena Szalata
 • Immunologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

przeciwciał monoklonalnych z lekami - Połączenie przeciwciał monoklonalnych z izotopami - Przeciwciała...

Toksykologia - wyklad 12

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

Kryterium podziału - największe dopuszczalne stężenie dla ciągłego skażenia przez drogi oddechowe izotopy...

Chemia odpowiedzi 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż_. Janusz Zachara
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1883

Odpowiedzi: Pytanie 1. jednostka masy atomowej - 1/12 masy izotopu 12C jednostka ładunku...

Chemia pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż_. Janusz Zachara
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2093

stabilności) zaproponuj najbardziej prawdopodobne kanały rozpadu dla radioaktywnych izotopów 44/19K, 43/22Ti...