Zagadnienia na zaliczenie z geologii historycznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na zaliczenie z geologii historycznej - strona 1 Zagadnienia na zaliczenie z geologii historycznej - strona 2 Zagadnienia na zaliczenie z geologii historycznej - strona 3

Fragment notatki:


Wyjaśnić: ** Metody radiometryczne - służą do określania wieku bezwzględnego. Wiek bezwzględny - to wiek skał lub zdarzeń geologicznych wyrażony w latach, które upłynęły od tego zdarzenia do dziś. Datowanie izotopowe (radiodatowanie) - metody datowania próbek, oparte na zjawisku rozpadu promieniotwórczego, stosowne głównie w naukach geologicznych i archeologicznych. Metody oparte są na określeniu proporcji pomiędzy pierwotną zawartością danego izotopu promieniotwórczego a obecną zawartością tego izotopu w próbce. Proporcja ta zależna jest tylko i wyłącznie od czasu rozpadu. Warunkiem metodologicznym jest utrzymanie układu zamkniętego w czasie trwania rozpadu (z wyjątkiem metody radiowęglowej). Pierwotną zawartość izotopu oblicza się poprzez zsumowanie produktu jego rozpadu (stałego izotopu radiogenicznego) oraz reszty nierozpadniętego izotopu promieniotwórczego. Do metod datowania izotopowego zalicza się m.in.: datowanie radiowęglowe datowanie uranowo-torowe datowanie potasowo-argonowe datowanie rubidowo- strontowe datowanie ołowiowe (Pb-Pb) - metoda izotopów ołowiu Alfreda O Niera, stosowana do obliczania wieku najstarszych skał w skali miliardów lat. Bentos wagilny - ruchomy (bo przemieszcza się)
Sesylny - nieruchomy, są zaczepione na dnie, np. koralowiec
Epibentos - żyje na powierzchni dna ale nie zagrzebuje się
Endobentos - zagrzebuje się na dnie Nekton - organizmy prowadzące aktywny tryb życia w toni wodnej (pływające, drapieżne)
Neuston - organizmy zasiedlające przypowierzchniowa warstwę wody (do ok. 20cm głębokości) Destrukcja chemiczna - oddziaływanie roztworów na szkielet
Destrukcja mechaniczna - siły łamiące, trące, miażdzące
Destrukcja biologiczna - działanie bakterii gnilnych i organizmy drażące
Fosylizacja - ogół procesów prowadzących do przekształcenia obumarłych organizmów w skamieniałość
Tanatocenoza - zespół organizmów obumarłych jednocześnie (gwałtownie) w wyniku działania niekorzystnych czynników zewnętrznych (np. katastrofy ekologicznej)
Skamieniałość przewodnia (cechy skamieniałości przewodniej) - krótki zasięg stratygraficzny
- szerokie rozprzestrzenienie geograficzne
- liczne okazy
- łatwe do rozpoznania (posiadają cechy charakterystyczne), np. paleozoiczne trylobity, goniatyty, koralowce czteropromienne, graptolity, mezozoiczne amonity właściwe lub kredowe inoceramy Zasada przecinania - jeżeli jakieś ciało skalne przecięte jest innym ciałem geologicznym to element przecięty jest zawsze młodszy od skał która przecina


(…)


Ramienionóg - łac. BRACHIOPODA
(kambr - R) 543
wyłącznie morskie
dwuskorupowa muszla
wielkość do kilkunastu cm
maksymalny rozwój - paleozoik
większość sesylna
skorupka zbudowana z trzech warstw
skorupka ramieniowa (grzbietowa), skorupka łóżkowa (brzuszna)
skorupki mogą być połączone zawiasami
Szkarłupnie - łac. ECHINODERMATA
**W morzach jurajskich licznie rozwijały się też szkarłupnie - zwierzęta wyłącznie morskie, bentosowe, prowadzące ruchomy bądź osiadły tryb życia. Charakterystyczną cechą anatomiczną tej grupy organizmów jest promienista symetria ciała, obecność systemu kanałów wodnych, czyli tzw. układu ambulakralnego oraz wewnętrznego, wapiennego szkieletu zbudowanego z licznych, drobnych płytek. System ambulakralny steruje funkcjami lokomotoryczną, oddechową i pokarmową. Do szkarłupni należą: jeżowce, liliowce, rozgwiazdy, wężowidła i strzykwy
pięciopromienna symetria (wtórna), ewolucja regresywna brak głowy u dorosłych osobników larwy typu dipleuruli (zmodyfikowana trochofora), mają różny wygląd i nazwy, np. u rozgwiazd - bipinaria, u strzykw - auricularia, u jeżowca - pluteus (zawsze dwuboczna symetria) wewnętrzny szkielet wapienny (pochodzenia mezodermalnego) tworzący na powierzchni ciała…
… belemnita, o kształcie wydłużonego grotu strzały, tworzyła wierzchołek stożka muszli
Różnice
Ramienionogi bez zawiasowe - zawiasowe
skorupki zbudowane z chityny i fosforanu wapnia zawiasowe: skorupka zbudowana z trzech warstw. Z kryształow kalcytu brak zawiasów zawiasy
brak otworu na nóżkę, nóżka wychodzi przez szparę między skorupkami jest otwór na nóżkę
brak brachidium ramiona wzmocnione przez brachidium…
… paleozoicznych ma postać w przybliżeniu prostej rurki proces skręcania muszli rozpoczął się w ordowiku i trwał do triasu (połączony z wymieraniem form prostych, wygiętych i skręconych w luźna spiralę; po triasie są znane tylko łodziki skręcone)
progresywne w paleozoiku, grupa pary stratygraficzna
Co to za część ciała itp
Lofofor - ramiona ramienionoga służące do napędzania pokarmu do otworu gębowego
Syfon…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz