Izba celna - strona 3

note /search

Organy egzekucyjne i ich właściwość

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924

zakładu ubezpieczeń społecznych +dyrektor izby celnej +właściwy organ gminy o statusie miasta Kompetencje...

PINOP 13 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

właściwej izby celnej - za miesięczne okresy rozliczeniowe.  Organami podatkowymi w zakresie podatku...

Administarcja niezespolona

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • System polityczny RP
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1218

właściwego do spraw gospodarki wodnej Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych: - podlegają...