Izba celna - strona 3

Organy egzekucyjne i ich właściwość

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

zakładu ubezpieczeń społecznych +dyrektor izby celnej +właściwy organ gminy o statusie miasta Kompetencje...

PINOP 13 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

właściwej izby celnej - za miesięczne okresy rozliczeniowe.  Organami podatkowymi w zakresie podatku...

Administarcja niezespolona

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

właściwego do spraw gospodarki wodnej Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych: - podlegają...

Podatek akcyzowy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1400

właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej. STAWKA AKCYZOWA...

Administracja Finansowa zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • mgr Arkadiusz Kohut
 • Administracja Finansowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4046

regionalnych zarządów gospodarki wodnej; Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych; dyrektorzy...