Izba celna - strona 2

Organy podatkowe i ich właściwości

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • dr Andrzej Buczek
  • Prawo podatkowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1190

skarbowych oraz nadaje im statuty - dyrektor izby skarbowej - dyrektor izby celnej. Art. 5. [Podległe organy...

PINOP 11 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

izby celnej. W praktyce czynności podlegające akcyzie mogą być wykonywane na terenie właściwości...