Organy egzekucyjne i ich właściwość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Organy egzekucyjne i ich właściwość - strona 1  Organy egzekucyjne i ich właściwość - strona 2

Fragment notatki:

. Organy egzekucyjne i ich właściwość Jeśli chodzi o organy egzekucyjne to organy egzekucyjne dzielimy w zależności od charakteru obowiązku: Organy uprawnione do egzekucji należności pieniężnych Organy uprawnione do egzekucji należności niepieniężnych Egzekucja należności pieniężnych - Zgodnie z art. 19 takim organem, który ma właściwość we wszelkich sprawach dotyczących należności pieniężnych to jest naczelnik urzędu skarbowego - on może też w zasadzie stosować wszystkie środki egzekucyjne - podstawowy
-Niekiedy w roli takiego organu egzekucyjnego może się znaleźć inny podmiot, który może stosować tylko niektóre z środków.
-Takim podmiotem może być na przykład (te organy są wymienione w art. 19):
+dyrektor oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych +dyrektor izby celnej
+właściwy organ gminy o statusie miasta
Kompetencje pozostałych tych organów mają charakter ograniczony. Natomiast takim podstawowym organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji należności pieniężnych jest naczelnik urzędu skarbowego.
Egzekucje należności niepieniężnych Organy uprawnione do egzekucji należności niepieniężnych są wymienione w art. 20.
Takim organem mogą być takie organy jak:
+wojewoda, +właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych i zleconych, +kierownik wojewódzkiej służby, inspekcji lub straży
+kierownik powiatowej służby, inspekcji lub straży
W zależności od tego kto wydał decyzję, w zakresie wydanych przez nie decyzji.
Jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego to będzie zawsze organ pierwszej instancji. To jest taka zasada, bo mogą też w szczególnym charakterze wystąpić w takiej roli (art. 20§2) , każdy organ policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, agencji wywiadu, straży przygranicznej, państwowej inspekcji pracy, czy nawet organ straży pożarnej, wówczas jeżeli kierują akcją ratowniczą - mamy wtedy doczynienia z tzw. przymusem natychmiastowym, który jest formą przymusu bezpośredniego, ale możliwość jego wymierzenia jest na ustne wezwanie.
To jest jeśli chodzi o obowiązki niepieniężne i w ten sposób mamy dokonany podział właściwości rzeczowej. Natomiast jeśli chodzi o właściwość miejscową tego organu, to ją wyznacza art. 22
W zakresie należności pieniężnych, jeżeli ma być prowadzona egzekucja:
- z nieruchomości - wg miejsca położenia nieruchomości
-z należności pieniężnych i praw majątkowych to wg miejsca zamieszkania czy siedziby zobowiązanego z jednym wyjątkiem - jeżeli majątek zobowiązanego lub jego większa część nie znajduje się na tym terenie to wg miejsca położenia mienia zobowiązanego


(…)

… rzeczy, czy opróżnienie budynku, czy sprawy dotyczące nieruchomości lub prowadzenia działalności gospodarczej.
Podmiotami, które dokonują pewnych czynności faktycznych to są pracownicy organu egzekucyjnego, którymi są:
- egzekutor
-poborca skarbowy
Te podmioty dokonują, doręczają odpisy z tytułu wykonawczego, informują o prawie do zastosowania o zastosowanym środku egzekucyjnym, dokonują przeszukania pomieszczeń, schowków -w zasadzie są to czynności o charakterze faktycznym, ale niektóre mają charakter prawny, bo np. od takiego poinformowania zaczyna biec termin do wniesienia zarzutów.
Takim nietypowym organem jest organ rekwizycyjny.
Organ rekwizycyjny jest to w istocie organ pomocy prawnej, tak jakbyśmy to porównywali do instytucji z KPA.
Jest on określony w art. 1a pkt 8, jest to organ o tej samej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz