Internowanie - strona 8

Wykłady prof.D.Schenka - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

, ale już 05.09. aresztowano go, a 09.09 zesłano do obozu internowania w Gdyni. Oficer sądowy odkrył, że obrońca...

Wykład - Przewrót majowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 525

się do Spały, a premier Witos wrócił na swe gospodarstwo w Wierzchosławicach. Internowanych przejściowo...

Akcja „burza" - polskie powstanie strefowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Dominik Zamiatała
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3409

Czerwonej, gdzie zostali internowani przez Rosjan. Na Wilenszczyźnie oddziały Armii Krajowej okręgu Wilno...

Rozpad ZSRR-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Zbigniew Karpus
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1799

przechodzić na stronę Jelcyna. Komitet internowano. Gorbaczow wrócił z Krymu do Moskwy, ale nie przejął władzy...

Prawo nieletnich - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Kosak
 • Prawo nieletnich
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1064

cielesne nakazywał internowanie dzieci żebrzących i włóczęgów w celu ich kształcenia i wpajania zasad...

Wykład - Gałęzie prawa cywilnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

paragraf 3KC , udział w działaniach wojennych internowanie czy też przymusowe wywiezienie. Sądowe...