Prawo nieletnich - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo nieletnich - wykład 1 - strona 1 Prawo nieletnich - wykład 1 - strona 2 Prawo nieletnich - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład nr 1 z dnia 20 lutego 2013 roku
Część techniczna
Źródła:
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich + rozporządzenia (najlepiej w postaci zbioru, kompendium)
Akty prawa międzynarodowego
M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich
Część merytoryczna
Rys historyczny
Prawo rzymskie
Długi czas prawo nie określało stanu nieletności granicami wieku. Niedojrzałość określano indywidualnie poprzez fizyczną zdolnąć do poczęcia i urodzenia dziecka.
Aż do Justyniana granicę nieletności określano jedynie w odniesieniu do dziewcząt - 12 lat.
W epoce późnego cesarstwa (VIw.) przyjęto następujące granice wiekowe opisujące stopnie nieletności:
infantes -(dzieci) do 7 roku życia (na bazie prawa kanonicznego, gdzie osoby poniżej 7 roku życia nie obowiązuje ich żadne unormowanie); nawet jeśli dziecko dopuściło się zbrodni, to nie ponosi ono odpowiedzialności za swój czyn
impuberes - (niedojrzali) dziewczęta między 7-12 lat, chłopcy między 7-14 lat (oznacze to charakter złożony - zależność od płci i wieku); ponosili odpowiedzialność pod warunkiem, jeżeli ze względu na swój rozwój mieli możność zrozumienia swojego czynu; niedojrzałość stanowiła podstawę złagodzenia kary (zasada odpowiedzialności warunkowej - kwestia zrozumienia swojego)(zasada przyjęcia łagodnego wymiaru kary)
puberes - (vigintiquinque anni minores) dorośli niedojrzali ze względu na wiek (poniżej 25 roku życia); mogli skorzystać z łagodniejszej kary, ale w sensie odpowiedzialności byli traktowani jako osoby dojrzałe
Okres średniowiecza
Zasady wypracowane w prawie rzymskim nie przyjęły się (zostały jedynie przejęte w kręgach arabskich). W początkach średniowiecza na różnych obszarach stosowano różne kryteria:
w Anglii przyjmowano za wiek rozeznania 12 lat
zbiór ustaw germańskich (tzw. Zwierciadło Szwabskie) wprowadzał dwie granice:
do 7 lat - brak odpowidzialności
do lat 17 odpowiedzialnośc ograniczona
we Francji w rozporządzeniu królewskim z 1268 roku postanowiono:
dziecko poniżej 10 roku życia należu uznać za niepodlegające odpowiedzialności
dzieci w wieku 10-14 lat podlegali karze chłosty i grzywnie
niedopuszczalne było stosowanie w odniesieniu do tych dzieci innych okrytnych kar
Pierwsze kodyfikacje
Constitutio Criminalis Carolina (1532)
złodziej poniżej 12 roku życia nie mógł byc skazany na karę śmierci, a jedynie na kary cielesne i karę wiecznej relegacji (art. 164)
w przypadku karania nieletnich zalecano zasięgnięcie opinii "ekspertów" w celu doboru odpowiedniego środka karnego (

(…)

… na łamanie kołem. Karę złagodzona - został ścięty. Ka boom.
Statuty
Statut litewski (1588)
mężczyzna, który ukonczył 16 rok zycia jest traktowany jako poczytalny
podobnie należy traktować nieletniego poniżej tego wieku, jeżeli popełnia recydywę
przewidywanie moliwości nałożenia obowiązku naprawienia szkody
Kodeks Królestwa Polskiego (1818)
wrowadzał granicę wieku bezwzględnej odpowiedzialności za zbrodnię…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz