Prawo nieletnich

note /search

Pokrzywdzony

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo nieletnich
Pobrań: 406
Wyświetleń: 987

Zacznijmy od tego, że w postępowaniu w sprawach nieletnich nie stosuje się przepisów o oskarżycielu posiłkowym. W związku z tym na etapie sądowym pokrzywdzony nie jest stroną postępowania w sprawie nieletniego, co nie odbiera mu pewnych uprawnień wynikających z przepisów - o czym poniżej. Nie ma jed...

Prawo nieletnich - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo nieletnich
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1204

Wykład nr 1 z dnia 20 lutego 2013 roku Część techniczna Źródła: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich + rozporządzenia (najlepiej w postaci zbioru, kompendium) Akty prawa międzynarodowego M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach niel...

Prawo nieletnich - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo nieletnich
Pobrań: 371
Wyświetleń: 798

Wykład nr 2 z dnia 27 lutego 2013 roku Nieletni: Art. 1. § 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie: zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18 - pojęcie ogólne (pozostałe dwa to pojęcia stosowane tylko w ramach tej ustawy) postępowania w sprawach ...

Prawo nieletnich - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo nieletnich
Pobrań: 357
Wyświetleń: 980

Wykład nr 5 z dnia 20 marca 2013 roku Czynności Policji przd formalnym wszczęciem postępowania Policja - (Ustawa o Policji) umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podstawowe...

Prawo nieletnich - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo nieletnich
Pobrań: 252
Wyświetleń: 742

Wykład nr 7 z dnia 3 kwietnia 2013 roku Postępowanie rozpoznawcze Zgodnie z art. 42 UPN postępowanie wyjaśniające kończy się wydaniem postanowienia: o umorzeniu postępowania na podstawie 21UPN o rozpoznaniu sprawy w: postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym postępowaniu poprawczym o przekazaniu s...

Prawo nieletnich - wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo nieletnich
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1106

Wykład nr 8 z dnia 10 kwietnia 2013 roku Postępowanie wykonawcze Brak komputera = brak prezentacji Art. 64. Postępowanie wykonawcze należy wszcząć bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne. Tzw. bezzwłoczność z KPC (postępowanie rodzinno-opiekuńcze). W doktrynie istnieje spór, czy ta zas...

Prawo nieletnich - wykład 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo nieletnich
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1001

Wykład nr 9 z dnia 17 kwietnia 2013 roku Heheszki. Środek poprawczy. Art. 5. Wobec nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym; kara może być orzeczona tylko w wypadkach prawem przewidzianych, jeżeli inne środki nie są w s...