Prawo nieletnich - wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo nieletnich - wykład 2 - strona 1 Prawo nieletnich - wykład 2 - strona 2 Prawo nieletnich - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład nr 2 z dnia 27 lutego 2013 roku
Nieletni:
Art. 1.
§ 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:
zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18 - pojęcie ogólne (pozostałe dwa to pojęcia stosowane tylko w ramach tej ustawy)
postępowania w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17
wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21
Demoralizacja - pojęcie to zastępowane jest to obecnie pojęciem niedostosowania społecznego; demoralizacja obecnie jest uważana za odniesienie pejoratywne. Pojęcie to pojawia się jednak nawet w Konstytucji RP (ochrona przed demoralizacją).
ustawodawca nie definiuje tego pojęcia (jej pojęcie może być zawarte w innych naukach i dziedzinach życia, np. encyklopedia)
występuje ono jednak w różnch kontekstach:
"zapobieganie i zwalczanie demoralizacji" - art. 1
"przejawy demoralizacji" - art. 2 - ustawodawca nie definiując samego pojęcia powinien mimo wszystko jednak ustanowić przejawy demoralizacji, aby na przyjład pomóc sędziemu w określeniu, czy ona występuje czy nie
"stopień demoralizacji" - art. 10
"uległ demoralizacji" - art. 87
Ustawowe przejawy demoralizacji (art. 4):
popełnienie czynu zabronionego
naruszenie zasad współżycia społecznego
inne
systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego
używanie (nie nadużywanie) alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia - chodzi o używanie alkoholu w sensie właściwym, a nie jako składnika innego produktu, np. leków
uprawianie nierządu
włóczęgostwo
udział w grupach przestępczych
Art. 4.
§ 1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.
Przejaw demoralizacji
Chłopcy


(…)

… antyspołeczna
socjologiczne
teoria anomii R. Mertona - zachowanie aspołeczne nie jest czymś patologicznym, stanowi rezultat konfliktów i napięć w strukturze społecznej
anomia jako wynik konfliktowego realizowania celów (nie usakcjonowanymi środkami)
podejście wieloczynnikowe - spojrzenie całościowe na problem demoralizacji w przypadku indywidualnego nieletniego (w sensie psychologiczny, socjologicznym…

Wagarowanie
40
4
Picie alkoholu
31
4
Palenie papierosów
21
6
Odurzanie się
8
1
Ucieczki z domu
10
2
Włóczęgostwo
7
1
Prostytucja
1
1
Wandalizm
9
Zakłócanie porządku publ
1
1
Przemoc, kłopoty wych
38
4
Nieposłuszeństwo wobec rodziców
11
1
Kontakt ze środowiskiem zdemoralizowanym
31
6
Przynależność do grup przestępczych
9
Znęcanie się nad rodziną
3
Próby samobójcze
1
1
Samouszkodzenia
4
Znęcanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz