Internowanie - strona 9

Karol Libelt - referat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

i przekroczeniu granicy austriackiej został internowany w Opawie i Zatorze. Stamtąd powrócił do Poznania. 6 lutego...

Prawo do poszanowania prywatności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

. internowania - członkowie tej samej rodziny (zawłaszcza rodzice i dzieci) umieszczeni będą w tym samym miejscu...

Prawo konfliktów zbrojnych - wykład - wojna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2408

państw. Pełni funkcję pełnomocnika i pośrednika, służą ochronie interesów jeńców, osób internowanych...

Pojęcie kultury

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • dr Andrzej Ziombra
 • Antropologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2912

ten obejmuje zjawiska, których charakter, a nawet samo istnienie może być tylko internowane z zachowania...

3A. Organizacja teryt. Nap. Europy -

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Organizacja terytorialna na mapie Europy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987

, infant Ferdynand, zostali internowani i osadzeni w zamkach we Francji. Nowym władcą Hiszpanii Napoleon...

Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1120

. Ponad rok był internowany w rodowym zamku, ale kiedy postanowienie nie uległo zmianie rodzice zwracają...