Prawo konfliktów zbrojnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konfliktów zbrojnych  - wykład - strona 1 Prawo konfliktów zbrojnych  - wykład - strona 2 Prawo konfliktów zbrojnych  - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE
WYKŁAD 25.04.2012
Temat: Prawo konfliktów zbrojnych
Podstawowe pojęcia
Zapobieganie konfliktom zbrojnym
Początek i koniec wojny
Wojna lądowa
Wojna morska
Wojna powietrzna
Neutralność w wojnie
Kodyfikacja prawa wojennego
Podstawowe pojęcia
STAN WOJNY - stany prawny między państwami (przeciwieństwo: stan pokoju)
DZIAŁANIA WOJENNE - stan faktyczny (wojna de facto, a nie stan prawny). Np. działania wojenne mogą zostać zaprzestane na podstawie rozejmu. Np. rozejm Koreański - pomimo rozejmu, nie podpisano aktu o przywrócenie stanu pokoju
KONFLIKT ZBROJNY - w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wojną wewnętrzną (między poszczególnymi grupami w państwie, a nie między państwami).
OBSZAR WOJNY - terytorium, na którym prowadzone są działania wojenne; obejmuje wszystkie państwa, które wojnę prowadzą, oprócz państw zneutralizowanych
TEATR WOJNY - obszar, na którym prowadzone są faktyczne działania wojenne
CEL WOJNY:
Pokonanie przeciwnika i narzucenie mu swojej woli
Prawo międzynarodowe mówi, że strony nie mają swobody w wyborze środków do prowadzenia wojny; zakazane jest prowadzenie wojny totalnej
Podczas każdej wojny powinno się rozróżniać ludność cywilną od sił zbrojnych (ludność powinna zostać usunięta z teatru wojny)
Wojna prowadzona na poziomie państwowym między państwami może być, ale nie może między narodami
AGRESJA / AGRESOR - element pierwszeństwa. 2 armie naprzeciwko siebie wzdłuż granicy. Agresorem będzie to państwo, które jako pierwsze zaatakuje (użyje broni) - takie państwo nie może tłumaczyć się, że zostało sprowokowane; tamto drugie, staje się ofiarą agresora.
KARTEL - porozumienie między dowódcami przeciwnych sił w celu usunięcia zabitych, wywiezienia rannych w bezpieczne miejsce
Zapobieganie konfliktom zbrojnym
Kiedyś, państwa miały prawo do prowadzenia wojny (ius adbellum)
Teraz, państwa nie mogą korzystać z takiego prawa
HISTORIA:
1907 - zawarcie drugiej Konwencji Haskiej - państwa uzgodniły zakaz prowadzenia wojen w celu wyłudzania długów. Państwa zobowiązały się nie korzystać z tego.
1919 - Pakt Ligi Narodów - poprzedzające ONZ - państwa mogły uciec się do wojny, jeśli zużyły wszystkie środki pokojowe (mediacje, koncyliacje, itd.)


(…)

…, RFN, NRD, Czech). Nie został zrealizowany, ale projekt uzyskał poparcie i sławę
1959 - zawarto układ dotyczący Bieguna Południowego - Antarktydy - demilitaryzacja i neutralizacja Antarktydy
1967 - układ dotyczący neutralizacji i demilitaryzacji przestrzeni kosmicznej
1963 - I układ dotyczący broni atomowej
1964 - układ dotyczący zakazu prób z bronią atomową w przestrzeni powietrznej, pod wodą…
… - od wypowiedzenia; praktycznie - warunki, których niespełnienie doprowadzi do wybuchu wojny (ultimatum - niezgodne z prawem)
KONIEC WOJNY - sposoby - traktaty pokojowe, restytucje (zwrot zagarniętego mienia), reparacje wojenne - odszkodowanie wojenne
KONIEC DZIAŁAŃ WOJENNYCH - rozejm (nie mylić z rozejmem miejscowym) - rozpoczęcie procedury pokoju między państwami; Rozejm kapitulacyjny - zakłada wygraną drugiej…
… - może mieć miejsce, kiedy państwo będzie przedmiotem agresji, a my ofiarą - możemy działać na własną rękę aż do podjęcia decyzji przez Radę ONZ; mamy ją informować o naszych działaniach; jakie środki podejmujemy
SAMOOBRONA ZBIOROWA - nie może korzystać państwo neutralne wieczyście
SOJUSZ WOJSKOWY - obowiązek, reguła muszkieterów (1 za wszystkich, wszyscy za 1). W ramach sojuszu wszyscy członkowie czują…
…: zniszczenie gospodarcze + pokonanie przeciwnika
ZASADY:
Nie wolno bombardować nie broniących się portów
Istnieje obowiązek wyławiania rozbitków
Istnieje zakaz używania torped oprócz neutralnych, kiedy chybią celu
Zakaz używania min wolnopływających
Własność (można zająć statki obce nawet państw neutralnych, które przewożą kontrabandę
KONTRABANDA:
bezwzględna - rzeczy, które wiadomo, że służą prowadzeniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz