Instrumenty pochodne - strona 11

Wykład - banki inwestycyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

ich odkupienia; Operowanie instrumentami pochodnymi - banki inwestycyjne są aktywnymi uczestnikami operacji...

Słówka - Unit 18

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

adj zależny od n instrumenty pochodne v pochodzić z, być otrzymanym z v określić, wyznaczyć v...

Segment papierów udziałowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

instrumentów pochodnych - kontrakty terminowe, warranty. Od 2002r. certyfikaty inwestycyjne „Skarbiec”. Papiery...

Rynek instrumentów finansowych- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1155

krajową lub obcą. Instrumenty pochodne: Kontrakty terminowe Opcje Kontrakt terminowy: Kontrakt terminowy...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1435

finansowe - kredyty - instrumenty pochodne zabezpieczające NIEPRZYCHODOWE - kasa - nieoprocentowane operacje...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1169

DO PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH: prawa do nowych akcji prawa poboru INSTRUMENTY POCHODNE: kontrakty terminowe...

Giełda - podstawowe informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

się instrumentami pochodnymi, głównie kontraktami futures oraz opcjami. 5). Ze względu na dostęp do członkostwa...

Rynek finansowy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Górski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

(obligacje dużych przedsiębiorstw), o umiarkowanym ryzyku (akcje), o wysokim ryzyku (instrumenty pochodne...