Instrumenty pochodne - strona 11

Wykład - banki inwestycyjne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

ich odkupienia; Operowanie instrumentami pochodnymi - banki inwestycyjne są aktywnymi uczestnikami operacji...

Słówka - Unit 18

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Katarzyna Flak
  • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

adj zależny od n instrumenty pochodne v pochodzić z, być otrzymanym z v określić, wyznaczyć v...

Segment papierów udziałowych

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Krzysztof Bednarz
  • Rynek kapitałowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

instrumentów pochodnych - kontrakty terminowe, warranty. Od 2002r. certyfikaty inwestycyjne „Skarbiec”. Papiery...

Rynek instrumentów finansowych- wykład 6

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Witold Stanisław Gradoń
  • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 539
Wyświetleń: 910

krajową lub obcą. Instrumenty pochodne: Kontrakty terminowe Opcje Kontrakt terminowy: Kontrakt terminowy...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Mirosława Capiga
  • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1344

finansowe - kredyty - instrumenty pochodne zabezpieczające NIEPRZYCHODOWE - kasa - nieoprocentowane operacje...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 5

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Witold Stanisław Gradoń
  • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

DO PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH: prawa do nowych akcji prawa poboru INSTRUMENTY POCHODNE: kontrakty terminowe...

Giełda - podstawowe informacje

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Katarzyna Sołkowicz
  • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

się instrumentami pochodnymi, głównie kontraktami futures oraz opcjami. 5). Ze względu na dostęp do członkostwa...

Rynek finansowy - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Piotr Górski
  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

(obligacje dużych przedsiębiorstw), o umiarkowanym ryzyku (akcje), o wysokim ryzyku (instrumenty pochodne...