Rodzaje funduszy wspólnego inwestowania -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje funduszy wspólnego inwestowania -opracowanie - strona 1 Rodzaje funduszy wspólnego inwestowania -opracowanie - strona 2 Rodzaje funduszy wspólnego inwestowania -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje funduszy wspólnego inwestowania. 1. Przyczyny tworzenia funduszy wspólnego inwestowania :
Ograniczenie bezpośredniego dostępu do inwestycji finansowych (ograniczenia kapitałowe) Np. kwit komercyjny może mieć wartość 1 miliona złotych a inwestorzy dysponują mniejszym kapitałem Brak wiedzy i doświadczenia
Głównym źródłem wiedzy są przeglądarki internetowe, więc dostęp do wiedzy jest spory
Istnieje inna bariera, jesteśmy przytłaczani ogromną ilością informacji Przykład: kiedyś najważniejszą informacją było podanie notowań giełdowych w telewizji, dzisiaj jest to niemożliwe, ponieważ firm jest bardzo wiele a na początku było tylko 6 Obecnie trzeba mieć już narzędzia żeby podejmować właściwe decyzje
Nawet przy wyborze funduszy jest to bardzo trudne
Doświadczenie trzeba zdobyć, (to nie to samo, co profesjonalizm)
Wysokie koszty transakcyjne operacji finansowych
Koszty operacyjne - dzięki funduszom można skorzystać ze zjawiska korzyści skali Z każdą decyzja wiąże się koszt alternatywny - podejmujemy decyzję kosztem innej decyzji
Profesjonalne zarządzanie pozwala ograniczać koszty alternatywne
Prawdopodobieństwo wystąpienia kosztu będzie mniejsze
Ryzyko pojedynczych operacji finansowych
Ryzyko finansowe jest dwukierunkowe - fundusz zbiorowego inwestowania zawsze dywersyfikuje ryzyko: negatywnie i pozytywnie
Można mniej stracić i mniej zarobić Mechanizm wspólnego inwestowania (slajd): Oszczędności gospodarstw domowych
Rezerwy przedsiębiorstw
W funduszach można oszczędzać:
Co najmniej średnioterminowo (3-5 lat)
Nadwyżki
Środki trafiają do wspólnego funduszu - poolu Fundusze inwestycyjne lokują środki: w aktywa finansowe ale także aktywa rzeczowe takie jak nieruchomości oraz surowce będące przedmiotem obrotu giełdowego
Przechowywanie - fundusze nie mogą transformować surowców przez instrumenty pochodne gdyż zdaniem prawa nie można kupić instrumentu pochodnego, jeżeli fundusz jest powołany do zakupu Np. surowców Ważne podmioty: Podmiot zarządzający Nadzór kontrolujący wykonywanie działalności na podstawie przepisów i zezwoleń, przyjmuje notyfikacje, prowadzi bieżący nadzór, kontroluje FI na podstawie regulacji prawnych Co to jest fundusz inwestycyjny? Forma zorganizowanego pośredniego uczestnictwa w operacjach na rynku finansowym w celu czerpania określonych korzyści ekonomicznych przy obniżonych kosztach wykonania oraz większym bezpieczeństwie. Fundusze po stronie alokacji korzystają z instrumentów bazowych


(…)

… realnej wartości oszczędności
Są fundusze zabezpieczające kapitał, ale trzeba o tym wiedzieć
Możliwość większych zysków (strat) z inwestycji finansowych
Trzeba liczyć się ze stratami
Udział w operacjach na rynku finansowym
Możemy być inwestorami
Zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego, ale nie jego wyeliminowanie
Obniżenie kosztów działalności lokacyjnej
W Banku nie ma opłaty za założenie depozytu…
… bazowych
Fundusz musi spełniać określone wymogi, udziały muszą się charakteryzować bezpieczeństwem
Jednostki uczestnictwa w funduszu nabywa się dla zysku, a nie żeby Np. wytapetować pokój.
Fundusze nie są tak bezpieczne jak banki, bo nie ma czegoś takiego jak BFG, ale jest prawo do odzyskania środków z jednostki - bezpieczeństwo przekładamy z wartości na ilość
Rola funduszy inwestycyjnych w gospodarce…

Konstrukcja funduszy:
Fundusz otwarty
Regulowany przez prawo unijne
Może tworzyć nieskończoną liczbę tytułów uczestnictwa
Kiedy inwestor chce się wycofać z funduszu odsprzedaje jednostki funduszowi
Udziały mogą jednak być dziedziczone
Inwestor może wycofać się w każdej chwili
Zawsze dostaniemy tyle ile powinnyśmy dostać w przeliczeniu na 1 jednostkę uczestnictwa
Open end fant
Jednostki można sprzedać…
…, ale są wysokie koszty za zerwanie
W przypadku FI wycofanie z inwestycji może okazać się bardziej opłacalne
Zwiększenie dostępności do usług finansowych
Kryteria klasyfikacyjne:
Prawne
Forma prawna:
Fundusze statutowe - nie ma rozdzielności majątkowej miedzy majątkiem funduszu a podmiotu zarządzającego, kapitały to często środki pozyskane przez emisję udziałów kierowanych do uczestników funduszy. W formie spółek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz