Herbert Spencer - strona 14

Wykład - Teorie rozwoju społecznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1477

Teorie rozwoju społecznego - złożoność procesu. Zadania nauczyciela i wychowawcy. Rozwój o charakterze progresywnym - każde kolejne stadium czy etap charakteryzuje się jakościowo wyższym poziomem funkcjonowania wybranych aspektów działania jednostki niż poprzedni. Najwyższa dynamika rozwoju - dziec...

Socjologia skrypt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 889

społeczeństwa jako całości, a nie poszczególnych elementów) HERBERT SPENCER (1820 – 1903) k) Ewolucjonizm 6. 7...

Filozofia polityczna - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1561

1. Czym jest filozofia polityczna? Krótka historia pojęcia polityki. Filozofia polityki- filozoficzna dziedzina zajmujaca się tym co politycze. Mysl polityczna- mniej lub bardziej uporzadkowany namysl nad sprawami politycznymi. Filozofia...

Podstawy ewolucjonizmu

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Władysław Zamachowski
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 714
Wyświetleń: 7504

” po raz pierwszy zostało użyte w XVII wieku (Charles Bonnet - określenie rozwoju zarodka w jaju; Herbert...

Socjologia - opracowane pytania na egzamin UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 9009

Większość kierunków na UEK ma w trakcie studiów zajęcia z socjologii. Ten materiał będzie idealny dla osób przygotowywujących się do egzaminu z socjologii na UEK. Notatka ta jest bardzo obszerna i zawiera opracowane 60 pytań z zagadnień socjologicznych. Są to takie pytania jak: biologiczna, a społe...