Wspolczesne teorie socjologiczne -wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 2744
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspolczesne teorie socjologiczne -wykłady  - strona 1

Fragment notatki:


Współczesne teorie socjologiczne
Prof. Janusz Mucha
jmucha@post.pl 5spotkań po 4 godziny
Wykład 1 06-10-2006
Współczesne teorie socjologiczne - to koncepcje, które pojawiły się po II wojnie światowej, były jednak zakotwiczone w tym co się działo wcześniej. Jest to umowne rozumienie współczesności. Teoria ma wiele różnych znaczeń. Występuje przeważnie w naukach przyrodniczych, społecznych i w języku potocznym. Minimalne znaczenie teorii:
TEORIA - propozycja wyjaśnienia zjawisk społecznych w realnie uprawianej socjologii, bardzo różnie teoria jest rozumiana. Na ile są wyjaśnieniem a na ile czym innym. Będziemy patrzeć co różni ludzie nazywają teorią. Bądź patrzeć czy na każde wyjaśnienie będzie teorią. Warunki jakie musi spełnić teoria:
Musi mieć zdania ogólne - typy zjawisk
Zdania które składają się na teorię powinny być ze sobą powiązane, powinny być spójne. Socjologiczna definicja teorii:
- jest to jedna możliwa odpowiedź na niejasny temat. Orientacje teoretyczno metodologiczne - systemy pojęciowe na które będą się składały:
Wizje świata Propozycje
System w którym są teorie metodologiczne i ogólne wizje świta. Przydatność danych pojęć.
Rozdział teoretyczny - jak włączyć zjawiska, którymi się zajmujemy do wiedzy teoretycznej. Jonathan H. Turner - takie sprawy, które są podejmowane na kursie
Giddens - „Socjologia” 2004 r str. 682-701
Jerzy Szacki 2002. Wydanie nowe 857-944
Blok I Klasycy socjologii a nowe ujęcia teoretyczne. Źródła współczesnej teorii:
August Comte Szacki Jerzy - myśl społeczna przeszła przez kilka etapów, które były punktami przełomowymi w myśli społecznej. Myśl społeczna to klasyczna filozofia grecka - następuje w niej zmiana sposobu patrzenia na świat. Wcześniejsi filozofowie patrzyli na całość w której sprawy ludzkie nie są wyodrębnione od spraw przyrodniczych. Pojawia się u filozofów greckich filozofia społeczna, filozofia człowieka. 1) W okresie oświecenia pojawia się oddzielenie zjawisk społecznych od politycznych. Oddzielenie społeczeństwa od państwa. Społeczeństwo rządzi się prawami naturalnymi i da się je zbadać. Państwo jest oparte na prawie stanowionym przez ludzi (parlamenty, prezydent) Prawa natury człowiek nie może zmienić. Natomiast prawo stanowione możemy zmienić. 2) XIX w. pojawienie się nauki o społeczeństwie. Ta nauka wykrywa prawa i proponuje je sprawdzać (August Comte). Budowa naukowej socjologii.

(…)

… do przyjmowania zaszczytów, itd. Używamy tego kapitału aby zdobyć odpowiednie miejsce w ważnej dla nas grupie, która dysponuje zasobem, którego my nie mamy. Energia emocjonalna - nic nie załatwimy bez zaangażowania emocjonalnego
TEORIE RACJONALNEGO WYBORU M. HECHTERA I J. COLEMANA (kapitał społeczny - odnosi go do zbiorowości - to faktycznie jest poziom kontroli społecznej. Człowiek cierp na brak wolności…
… swoich członków
Uzależniać ich od siebie
PODEJŚCIE NEOINSTYTUCJONALNE W SOCJOLOGII
Oparty na tym, co teoria racjonalnego wyboru: czyli na przyjeciu ograniczeń instytucjonalnych Rozróżniają instytucję od organizacji.
Instytucja - reguły gry i zespół norm mówiący jak należy postępować. Są zmienne w czasie, rozwijają się. Mamy instytucje formalne i nieformalne. Organizacja - gracze lub konkretni aktorzy…
…. Osobowość ludzka wypływa z interakcji społecznych
Max Weber - makrosocjologia systemu gospodarczego, polityczna władza - socjologia rozumiejąca to czym się zajmował. Musimy poznać subiektywny sens ludzkich działań. Znaniecki - socjologia humanistyczna - współczynnik humanistyczny - analiza społeczna sytuacji pod względem poglądów autorów nie wystarczy obserwacja
Durkheim - socjolog czysto obiektywistyczny…
… i kobiet. Zwrócenie uwagi na problematykę, która nie była podejmowana. Problemy te nie były postawione. Jest socjologią krytyczną. Przeciwstawiają się ustalonym paradygmatom analizy społecznej. Te socjologie postmodernistyczne mówią, że nie jest dana tożsamość, że jest czymś konstruktywnym. Socjologia ryzyka - późna nowoczesność. Analiza ryzyka w socjologii, w naukach społecznych jest czymś nowym (lata 80…
… …. Moralnej…
W socjologii pojawia się w Polowie lat 90 Virlich Beck - całe życie jest pełne ryzyka. Zainteresowania naukowe ryzykiem nie są związane z socjologią tylko z matematyką, a to z kolei z hazardem. Instytucjonalizacja związana z wyborem. Wszystkie nasze decyzje są związane z ryzykiem i związane z wyborem między A a B. korzyści są związane z kłopotami. Analiza teorii racjonalnego wyboru zaczyna…
… muszą traktować informacje w sposób wybiórczy, wybieramy i ponosimy odpowiedzialność. W nowoczesności dominującym ideologiami były scjentyzm (uwielbienie nauki) i technokracja(zaufanie do postępu technicznego, powinniśmy im oddać kierowanie nad społeczeństwem np. inżynierom, bo mają taką wiedzę na wszelkie tematy).
To są ukryte formy tradycjonalizmu, pełnego zaufania autorytetu (naukowców i inżynierów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz