Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - Teorie konfliktów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - Teorie konfliktów - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 14
REFLEKSJA TEORETYCZNA W SOCJOLOGII. PRÓBA SYSTEMATYZACJI
Zróżnicowanie podejść teoretycznych w kwestiach: do jakich nauk należy socjologia? (przyrodniczych czy humanistycznych?); jak należy traktować społeczeństwo?; jaki jest zasadniczy przedmiot rozważań socjologii?
2 NURTY SOCJOLOGII:
1. Scjentystyczne (naturalistyczne) podejście - socjologia jest bliska naukom przyrodniczym, powinna korzystać z wzorów przyrody; zjawiska społeczne należy traktować jak rzeczy (przedmiotowo); postulat obiektywizmu; Comte (pozytywizm), Poper (neopozytywizm), Emile Durkheim - badał fakty społeczne na wzór badań naturalistycznych (fakty społeczne jak rzeczy, zewnętrzne wobec przedmiotu), zjawiska badane z punktu widzenia funkcji jaką pełnią, wyzbycie się emocji (obiektywizm), brak uprzedzeń.
2. Humanistyczne podejście - zjawiska jako wytwór istot świadomych (podmiotowe traktowanie); postulat subiektywizmu; Weber (socjologia rozumiejąca, jednak obiektywizm, brak oderwania od rzeczywistości), Znaniecki - świadomość jednostek jako współczynnik humanistyczny, wszelkie nauki powinny opierać się na wzorach nauk przyrodniczych; nauki o kulturze muszą być zinterpretowane humanistycznie.
Orientacje teoretyczne w socjologii:
funkcjonalizm (pojęcia: funkcji, systemu, podsystemu) - ład społeczny, system społeczny jest spójny i powiązany w części, tworzy całość; podsystemy pełnią określone funkcje.
System: Podsystemy:
Społeczeństwo  rodzina, grupy zawodowe
Uniwersytet  studenci, wykładowcy, administracja, samorząd studencki
teoretycy: Malinowski (antropologia), Radcliffe-Brown (socjologia), Merton (teoria anomii), Parsons (teoria systemu globalnego)
SYSTEM GLOBALNY dzieli się na podsystemy: ekonomiczny (wytwarza dobra materialne, pełni funkcję adaptacji), integracyjny (wytwarza normy: prawo i moralność, integracja całości), kulturowy (wytwarza wartości, usuwanie napięć), polityczny (wytwarza władzę, osiąganie celów).
teorie konfliktu (pojęcia: konfliktu, zróżnicowania społecznego) - system jako całość pełna napięć i konfliktów; konflikt jako podstawowy element życia społecznego, nierówność.
teoretycy: Marks, Weber
interakcjonizm (pojęcia: aktor społeczny, teatr, scena, gra) - interakcja społeczna jest najważniejsza, całość funkcjonuje dzięki wymienianymi między ludźmi symbolami, mającymi określone znaczenie; stosunki i wymiana symboli to proces kontaktów między ludźmi (gesty, słowa, miny, itd.) - przez to przekazujemy informacje, ale też dowiadujemy się, co inni myślą; celem interakcjonizmu jest wyjaśnienie zjawisk społecznych w skali makro poprzez analizę świata mikro interakcji społecznych.


(…)

… nie jest racjonalna; instytucje społeczne trzeba monitorować i reformować; Putnam, Fukujama - kapitał społeczny (zdolność do współpracy w obrębie grup i organizacji społecznych).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz