Powstanie socjologii. Socjologia jako nauka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstanie socjologii. Socjologia jako nauka - strona 1 Powstanie socjologii. Socjologia jako nauka - strona 2

Fragment notatki:

Powstanie socjologii. Socjologia jako nauka (Turner, Sztompka) a) Znaczenie socjologii SOCJOLOGIA -to nauka Autonomiczna posiada własny przedmiot zainteresowań i badań. Nauka o społeczeństwie, o zbiorowościach ludzkich. Przedmiotem jej badań są: zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach (wynikają ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie), siły skupiające i rozbijające te zbiorowości, zmiany i przekształcenia w nich zachodzące,  zjawiska i procesy tworzenia się różnych form zbiorowego życia, struktury różnych form zbiorowości ludzi. b) Powstanie socjologii Za twórcę socjologii uważa się francuskiego filozofa Augusta Comte'a, który użył po raz pierwszy tego terminu w 1838r.Comte wprowadził nazwę „socjologia” i sformułował program tej nauki.
c) Aug ust Comte - uważany za ojca socjologii
- twórca dzieła „Kurs filozofii pozytywnej” „Kurs filozofii pozytywnej” - Comte nową dziedzinę nauki określa hybrydą „socjologia” od „societas” i „logos” - naukowe badanie społeczeństwa,
przedstawił również tzw. pozytywizm socjologiczny
Pozytywizm socjologiczny Prawo trzech faz: (przechodzi przez nie myśl)
3 stadia rozwoju społeczeństwa
Faza teologiczna (wartości nadprzyrodzone, boskie, religijne, )
Faza metafizyczna (nauka, uważna obserwacja faktów empirycznych, odwoływanie się do rozważań ludzkich, filozoficznych, matematycznych, logicznych) Faza pozytywistyczna (dominującym sposobem gromadzenia wiedzy jest nauka) ,ludzie formułują twierdzenia oparte na faktach
Zdaniem filozofa, aby społeczeństwo nie rozpadło się musi mieć wspólne przekonanie, cel - consensus universalis Comte uważał, że socjologia powinna badać społeczeństwo, z innego założenia wychodził Karol Marks - socjolog powinien zmieniać społeczeństwo d) Herbert Spencer Zasady socjologii (1874-1896)
Ewolucjonizm i funkcjonalizm Wszystkie wymiary naszego świata (fizyczny, biologiczny, społeczny) ewoluują wedle tych samych zasad (spencer, 1862). Zadaniem socjologii jest zastosowanie owych praw do tego, co nazwał rzeczywistością nadorganiczna, i badanie relacji pomiędzy organizmami.
Podstawowe funkcje społeczne grupują się wokół trzech podstawowych zasad:
* operacyjne (reprodukcja i produkcja)
* dystrybucyjnej (przepływ materiałów i informacji)
* regulacyjnej (koncentracja władzy w celu kontrolowania i koordynowania)
e) Emil Durkheim a) Istotnym wkładem Durkheima w rozwój socjologii jest uznanie, że ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz