Socjologia - opracowane pytania na egzamin UEK

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 9044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - opracowane pytania na egzamin UEK - strona 1 Socjologia - opracowane pytania na egzamin UEK - strona 2 Socjologia - opracowane pytania na egzamin UEK - strona 3

Fragment notatki:

Większość kierunków na UEK ma w trakcie studiów zajęcia z socjologii. Ten materiał będzie idealny dla osób przygotowywujących się do egzaminu z socjologii na UEK. Notatka ta jest bardzo obszerna i zawiera opracowane 60 pytań z zagadnień socjologicznych. Są to takie pytania jak: biologiczna, a społeczna koncepcja człowieka, definicja socjometrii i sposobów jej wykorzystania, grupa socjologii, idealny model biurokracji, konformizm definicja, kontrola społeczna w sensie socjologicznym, mikrostruktura społeczna, osobowość w sensie socjologicznym, patologia społeczna z socjologicznego punktu widzenia, społeczeństwo globalne, teoria grup odniesienia, kultura zaufania i nieufności, władza w organizacji i jej legitymizowanie, czynniki zwiększające konformizm człowieka, dyfuzja odpowiedzialności, warstwy i klasy społeczne, podziały społeczne i ich przyczyny, efekty socjalizacji, socjalizacja definicja, rodzaje grup społecznych, kultura masowa jako przejaw współczesności, idea specyfikacji społecznej, nowy model komunikacji, eksperyment doświadczenie Ahsa, internalizacja, cechy kultury społeczeństwa masowego, behawioryzm, koncepcje osobowości, koncepcje podziałów społecznych, koncepcje rozwoju społeczeństw, marksizm, ewolucjonizm, teorie globalizacji kultury, cechy osoby o niskiej samoocenie, posłuszeństwo człowieka, skład postawy człowieka, prawdopodobieństwo wystąpienia konformizmu, mnemotechniki przykłady, krzywa zapomnienia Hilgard i Hunter, psychologia behawioralna, regularne nagradzanie, rozumienie ewolucji przez K. Spencera, koncepcja osobowości F. Znanieckiego, łańcuch komunikacyjny, uprzedzenia człowieka, teoria modernizacji społecznej, typologia dewiacji R.K. Mertona, rytualizm, innowacja, układ M. Vehera, koncepcje zmiany społecznej, kultura w socjologii, klasa średnia w Polsce, potrzeby według Maslowa, poziomy wpływu społecznego, etap prenaukowy w socjologii, źródła socjologii naukowej, źródła aktywności wg. Maslow, źródło przekazu.

1.Biologiczna a społeczna koncepcja człowieka
Człowiek jest częścią przyrody, zatem środowisko biologiczne wywiera wpływ na życie społeczne człowieka. Środowisko biologiczne a przede wszystkim wyposażenie biologiczne jest inne niż u innych gatunków i dlatego umożliwia i wpływa na życie społeczne. Środowisko biologiczne człowieka to pewne dziedziczne cechy organizmu, które wpływają nie tylko na życie społeczne ale i kulturalne. Te cechy to: wzrost, budowa ciała, kolor oczu, włosów skóry. Są przekazywane dziedzicznie, nie mamy na nie wpływu. Determinują osobowość człowieka.
2.Co to jest socjometria i w jaki sposób należy ją wykorzystywać?
SOCJOMETRIA-zajmuje się wzajemnymi oddziaływaniami między ludźmi zachodzącymi we wszelkich grupach. W obrębie nauk społecznych socjometria zyskała pewną autonomię jako specyficzna metodologia badań oraz dziedzina wiedzy. Badania socjometryczne prowadzone są za pomocą prostego kwestionariusza. Polegają na pytaniu każdego członka badanej zbiorowości, kogo chciałby mieć do towarzystwa w toku jakiejś czynności, a kogo nie. W przypadku badania klasy szkolnej bywa to np. pytanie każdego dziecka, z kim chciałby siedzieć w jednej ławce, a z kim nie. Kierowane do ludzi dorosłych pytanie może dotyczyć tego, z kim respondent chciałby spędzić urlop, a z kim nie, albo z kim pracować, a z kim nie itp. Niekiedy liczba tych wyborów jest dowolna, czasami zaś ograniczona do jednej lub dwóch osób.
Wybory i odrzucenia pozwalają na sporządzenie graficznych obrazów relacji interpersonalnych,

(…)

… wywierają istotny wpływ na cały system społeczny.
8. Czym jest osobowość w sensie socjologicznym. Przedstawiciel psychoanalizy Freud uważał, że osobowość społeczna to zespół sił regulujących postępowanie człowieka. Składa się z :
ID - popędu
EGO - świadomości Normy wartości tkwiące w ludzkim umyśle SUPER EGO - nadjaźni
ID - to instynktowna część naszej osobowości. Jak pisał Freud to nagromadzona energia…
… i norm kulturowych, charakterystycznych dla konkretnej grupy.
Sumienie - „rodzaj wagi” za pomocą, której jest „ważone” nasze konkretne zachowanie. Jeżeli to zachowanie odbiega od wzorca utrwalonego w moralności to zazwyczaj odczuwamy poczucie winy i najczęściej wracamy do zachowań zgodnych z naszą moralności. Socjologowie mówiąc o osobowości społecznej, zwracają uwagę na cechy wspólne wielu jednostek…
… ponowoczesnym następuje przekształcenie wielu umiejętności w zawody kwalifikowane oznacza to profesjonalizacje zawodów, poświadczonych formalnymi świadectwami i dyplomami. Dlatego istotnym wymiarem zróżnicowania społecznego staje się poziom wykształcenia.
Podstawową rolę w podziałach społecznych przestaje odgrywać gospodarka, a zaczyna kultura. Do opisu nowej sytuacji stosuje się pojęcie:
-kapitału kulturowego
… największe znaczenie ma bezrobocie i ubóstwo.
Panorama społeczna ponowoczesnych społeczeństw to zawiła mozaika subkultur gustu, niesformalizowanych zrzeszeń, buntowniczych grup etnicznych i religijnych, internetowych grup dyskusyjnych, stowarzyszeń zawodowych. Wiele z nich ma żywot efemeryczny, inne trwają długo. Łączą one i mobilizują do wspólnych działań lub różniących się pozycją ekonomiczną…
… czasach różnie interpretowana i stanowiła przedmiot gorących sporów w środowiskach marksistowskich.
EWOLUCJONIZM - prekursor Herbert Spencer. Podstawia założenia ewolucjonizmu - cechuje perspektywa makro-społeczna i scjentystyczna oraz holizm i przekonanie, ze rozwojem społecznym rządzą prawa. W tym podobna jest do założeń marksizmu, jednako zasadniczej odmienności decydują 2 rzeczy: -odmienne pojmowanie…
… takie może wynikać z tego, że dane normy uznawane są za słuszne, sprawiedliwe i dobre. Kiedy indziej normy mogą być przestrzegane, ponieważ za właściwe uznawane jest samo ich przestrzeganie. I wreszcie konformizm może występować w postaci przestrzegania norm wyłącznie dla świętego spokoju i z lęku przed karą, co często nosi miano oportunizmu.
INNOWACJA. Jest to aprobowanie wartości przy jednoczesnym nie stosowaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz