Filozofia polityczna - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia polityczna -  skrypt - strona 1 Filozofia polityczna -  skrypt - strona 2 Filozofia polityczna -  skrypt - strona 3

Fragment notatki:

1. Czym jest filozofia polityczna? Krótka historia pojęcia polityki. Filozofia polityki- filozoficzna dziedzina zajmujaca się tym co politycze.
Mysl polityczna- mniej lub bardziej uporzadkowany namysl nad sprawami politycznymi. Filozofia polityczna również jest uporzadkowanym namyslem. Polega na tym, ze siega się do korzeni i istoty. Namysl filozoficzny - jest to namysl nad caloscia istoty. Mysl polityczna nie siega tak daleko. Leo Strauss - w mysli politycznej mamy do czyniania z opiniami, a w mysli politycznej z wiedza.
Wiedza to nie jest wiedza w znaczeniu przyrodniczym, naukowym. Nauki polityczne maja charakter empiryczny.
Filozofia polityczna ma charakter normatywny. Pozytywizm: - wizja naukowa, która rozpowszechnila się w polowie XIX w.
- autor - August Comte
- skupienie się na faktach, wyciagane sa pewne wnioski
- tworzy się zbiory twierdzen, czyli teorie Zrozumiec, aby przewidziec i zapobiec. Krytyka pozytywizmu - odrzucenie wartosciowania w krytyce nad polityka. Nie można odrzucac wartosciowania. Wg. Straussa, aby zrozumiec polityka trzeba zrozumiec pojecie dobra i dobra wspolnego, które jest zawarte w pojeciu wspolnoty politycznej. Filozofia polityczna polityczny wymiar czlowieka traktuje jako szczegolny.
Filozofia spoleczna- czlowiek należy do roznych zbiorowosci, ma szersze tozsamosci (najszersze odniesienie- kosmpolityzm). Czlowiek ma różne tozsamosci. Filozofia polityczna wyroznia te polityczna.
Polityka- dzialalnosc publiczna zwiazana z rzadzeniem- jest to wszystko co zwiazane z wladza panstwowa. Polityka (Weber)- dazenie do udzialu we wladzy albo wybieranie wplywu na podzial wladzy . Władza (Weber) - mozliwosc przeforsowania swojej woli w stosunku do innych.
Może mieć umocowanie w:
- przemoc
- autorytytet
- perswazja Ostatecznie musi być mozliwosc odwolania się do przemocy fizycznej np. interwencja policji. Władza musi być legitymizowana w społeczeństwie.
Legitymizacja wg. Webbera: - tradycyjna - charyzmatyczna
- legalna 1. Panstwo wg. Webbera - wspolnota ludzka, która w obrebie okreslonego terytorium rosci sobie z powodzeniem prawo monopolu na wywieranie prawomocnej przemocy fizycznej. Panstwo nowozytne ma monopol na uzycie sily. 2. Z polityka mamy tez do czynienia, gdy chodzi o konflikt w sferze publicznej. Stronami sa pewne zorganizowane grupy spoleczne . J eśli nie byloby sporu nie byloby polityki. Carl Schmitt - konflikt przede wszystkim miedzy panstwami, które sa podmiotami polityki. Podstawowe kryterium rozroznienia tego co polityczne to rozroznienie

(…)

… do obrony uniwersalnych praw, uświęconych zapisem w takich dokumentach, jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
12. Socjalizm utopijny; anarchizm; marksowski materializm dialektyczny: krytyka kapitalizmu, utopia komunizmu. Socjalizm utopijny - ideologia mająca na celu zniesienie własności prywatnej jako źródła wyzysku i zamianę dotychczasowych stosunków wspólnotą majątkową i równością…

John Stuart Mill:
- zagrozeniem dla wolnosci jest opinia publiczna
- dla dobra ludzkosci trzeba dopuscic do glosu wszystkich
- czlowiek musi mieć prawo do eksperymentowania z wlasnym zyciem
- postep ludzkosci to wybitne jednostki
- nie wszyscy wiec powinni brac udzial w wyborach -> cenzusy
Krytyka liberalizmu Carla Schmitta:
- nie sformulowal pozytywnej koncepcji wladzy
- mysli…
… wolności:
wolność pozytywna - tzw. "wolność do..." (zgromadzeń, wpływu na władze, wyborów, reprezentacji) obecna w teorii demokracji bezpośredniej i demoliberalizmu, klasycznego republikanizmu i komunitarianizmu (główni ideolodzy John Stuart Mill, Max Weber)
wolność negatywna - tzw. "wolność od..." (przymusu ze strony władz, obciążeń podatkowych, ingerencji władz w życie prywatne) na której bazuje…
…, samorządnym społeczeństwem, przy czym niektórzy anarchosyndykaliści skłaniali się bardziej ku postulatom anarchokolektywistycznym (np. w kwestii określonego wynagrodzenia za określoną pracę), a inni ku rozwiązaniom anarchokomunistycznym.
Materializm dialektyczny, diamat - kierunek filozoficzny zapoczątkowany w II poł. XIX wieku przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, a następnie rozwinięty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz