Grupa karbonylowa - strona 2

Analiza widm spektroskopowych- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Paweł Kazimierz Kafarski
 • Podstawy chemii organicznej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1715

, więc musi w tym związku występować grupa metylowa połączona z grupą karbonylową. Pikiem głównym jest pik najbardziej...

Znaczenie białek

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

między grupami karbonylowymi i amidowymi głównego łańcucha polipeptydowego (struktura helikarna, pofałdowana...

Istota wiązania glikozydowego - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1827

(pierścieniowej) cukru prostego łączącą się z tlenem grupy karbonylowej (która może być częścią grupy aldehydowej...

Metody fizyczne oraz chemiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Szczapa
 • Analiza żywności
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1666

w stosunku do soli miedzi, wynikające z obecności w ich cząsteczkach wolnych grup karbonylowych (ketonowej...

Kwasy karboksylowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1176

(tak jak w grupie karbonylowej), i dwa pojedyncze wiązania, jedno z funkcją OH i drugie z resztą alkilową (kwasy...

Reakcja Maillarda

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4298

charakterystyczny aromat. •I etap - przyłączenie pierwszorzędowej grupy aminowej do grupy karbonylowej, eliminacja...

Enzymy jako reagenty- wykład 11

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

– redukcja grupy karbonylowej ketonów i ketoestrów, j j j g py y j , redukcja wiązania podwójnego alkenów...