Enzymologia- prezentacja - Hydrolazy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Enzymologia- prezentacja - Hydrolazy - strona 1 Enzymologia- prezentacja - Hydrolazy - strona 2 Enzymologia- prezentacja - Hydrolazy - strona 3

Fragment notatki:

3.-.-.-. Hydrolazy
3.- enzymy rozcinające wiązanie chemiczne w procesie hydrolizy (reakcji w której
substrat zostaje rozdzielony na dwie części z użyciem cząsteczki wody)
3. 1. -.-.
działają na wiązania estrowe
3. 2. -.-.
glikozylazy ( wiązania glikozydowe )
3. 3. -.-.
działają na wiązania eterowe
3. 4. -.-.
działają na wiązania peptydowe
3. 5. -.-.
działają na wiązania węgiel-azot (inne niż wiązania peptydowe)
3. 6. -.-.
działają na wiązania bezwodników kwasowych
3. 7.-.-.
działają na wiązania węgiel-węgiel
3. 8.-.-.
działają na wiązania halogenowe
3. 9.-.-.
działają na wiązania fosfor-azot
3.10.-.-.
działają na wiązania siarka-azot
3.11.-.-.
działają na wiązania węgiel-fosfor
3.12.-.-.
działają na wiązania siarka-siarka
3.13.-.-.
działają na wiązania węgiel-siarka
3.4.-.-. Proteazy
3.4.Proteazy - enzymy z grupy hydrolaz, które dokonują hydrolizy wiązań
peptydowych
Proteazy mogą być podzielone na dwie grupy:
- endopeptydazy - rozcinają wiązania peptydowe wewnątrz łańcucha
peptydowego
- egzopeptydazy - odcinają pojedyncze aminokwasy od końców łańcucha
peptydowego
proteinaza - pojęcie to oznacza zwykle endopeptydazę
Terminy: proteaza = proteinaza = peptydaza mogą być (i często są)
traktowane jako synonimy
Znanych jest ~ 400 ludzkich proteaz
3.4.-.-. proteazy
proteazy uczestniczą w
- hydrolizie składników pokarmowych
- aktywacji i degradacji różnych białek i enzymów
- kontroli licznych procesów fizjologicznych np. krzepnięcia krwi,
- szlakach przekazywania sygnałów
ze względu na mechanizm katalizy, wyróżnia się:
- proteazy serynowe – mają serynę w centrum aktywnym
- proteazy cysteinowe
- proteazy aspartylowe - działają w niskim pH
- metaloproteazy
Układ trawienny
Trawienie i wchłanianie pokarmów,
wymaga koordynacji skomplikowanej
czynności ruchowej oraz wydzielania
dziesiątek rodzajów enzymów
rozkładających składniki pożywienia.
jama ustna – ślina zawiera
ptialinę – skrobia-glukoza
potem poprzez gardło i przełyk pokarm
dociera do żołądka,
pepsyna- białka–peptydy,
dwunastnica – trypsyna
peptydy-aminokwasy
lipaza – tłuszcze - kwasy
tłuszczowe + gliceryna
dalej przechodzi do jelita cienkiego
erypsyna – peptydy.
Długość tej drogi wynosi 8-9m
3.4.3.4.-.-. Proteazy serynowe
- chymotrypsyna, trypsyna, endoproteaza prolinowa, elastaza, trombina należą do endopeptydaz
- rozkładają cząsteczkę białka (polipeptydu) na małe fragmenty peptydowe
proteazy rozpoznają część substratu
centrum aktywne, które bierze udział w reakcji oznaczono S3---S3’ a
odpowiadające miejsce substratowe oznaczono P3---P3’
Mechanizm działania proteaz serynowych
Trójka
aminokwasów
tworzy centrum
aktywne
Po przyłączeniu substratu, grupa hydroksylowa seryny atakuje grupę karbonylową
wiązania peptydowego i tworzy się związek przejściowy. Proton z histydyny jest
przekazywany na azot wiązania peptydowego, rozrywane jest wiązanie peptydowe,
tworzy się acylo-enzym a N- koniec hydrolizowanego białka jest uwalniany.
c.d.
Kolejnym etapem jest hydroliza ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz