Hydrolazy- prezentacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2695
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrolazy- prezentacja - strona 1 Hydrolazy- prezentacja - strona 2 Hydrolazy- prezentacja - strona 3

Fragment notatki:

3.-.-.-. Hydrolazy
3.- enzymy rozcinające wiązanie chemiczne w procesie hydrolizy
(reakcji w której substrat zostaje rozdzielony na dwie części z użyciem
cząsteczki wody)
3. 1. -.-.
działają na wiązania estrowe
3. 2. -.-.
działają na wiązania glikozydowe - glikozylazy
3. 3. -.-.
działają na wiązania eterowe
3. 4. -.-.
działają na wiązania peptydowe - proteazy
3. 5. -.-.
działają na wiązania węgiel-azot (inne niż wiązania
peptydowe)
3. 6. -.-.
działają na wiązania bezwodników kwasowych
3.-.-.-. Hydrolazy
3.3. 7.-.-.
działają na wiązania węgiel-węgiel
3. 8.-.-.
działają na wiązania halogenowe
3. 9.-.-.
działają na wiązania fosfor-azot
3.10.-.-.
działają na wiązania siarka-azot
3.11.-.-.
działają na wiązania węgiel-fosfor
3.12.-.-.
działają na wiązania siarka-siarka
3.13.-.-.
działają na wiązania węgiel-siarka
Lipazy (EC. 3.1.1.3)
Lipazy triacyloglicerolowe katalizują hydrolizę nierozpuszczalnych w
wodzie triacylogliceroli (TAG) co prowadzi do powstania
diacylogliceroli (DAG) i kwasów tłuszczowych,
a w kolejnych etapach do powstania monoacylogliceroli (MAG) i glicerolu.
Kierunek reakcji jest zdeterminowany jej środowiskiem,
nadmiar wody wywołuje hydrolizę, natomiast niska zawartość wody
reakcję odwrotną - estryfikację glicerolu.
Specyficzność lipaz
Lipazy, ze względu specyficzność, mogą być podzielone na pięć grup
1 Lipazy substratospecyficzne - podczas trawienia hydroliza TAG nie
zachodzi do końca; w rezultacie DAG zostają przekształcone w MAG, ale
hydroliza tych ostatnich zachodzi bardzo wolno. Jednakże, niektóre lipazy
szybciej hydrolizują niepełne glicerole niż TAG.
2 Lipazy specyficzne pozycyjnie (regiospecyficzne, 1,3 -specyficzne) aktywne tylko w stosunku do wiązań estrowych znajdujących się w
pozycjach 1 i 3 cząsteczki triacyloglicerolu (TAG)
3 Lipazy niespecyficzne (randomizujące), które katalizują hydrolizę
wiązania estrowego we wszystkich trzech pozycjach cząsteczki
triacyloglicerolu (TAG)
4 Lipazy specyficzne (acylospecyficzne) w stosunku do struktury kwasów
tłuszczowych, głównie nienasyconych, zawierających wiązanie podwójne
w położeniu cis-9.
5 Lipazy stereospecyficzne
Rodzaje lipaz
lipaza językowa (lipaza kwasostabilna)
lipaza żołądkowa
lipaza wątrobowa
lipaza trzustkowa
lipaza jelitowa
lipaza lipoproteinowa
lipaza hormonowrażliwa
esteraza cholesterolowa
fosfolipazy (A-D)
sfingomielinazy
Lipaza trzustkowa w kompleksie z kofaktorem –
kolipazą(niebieska) i inhibitorem
Lipaza trzustkowa jest wydzielana do dwunastnicy, i jej stężenie w
surowicy jest niskie.
W przypadku zaburzeń działania dwunastnicy, np. w nowotworze
dwunastnicy, następuje rozkład dwunastnicy i enzymy są wydzielane do
surowicy.
Pomiar stężenia lipazy trzustkowej może służyć do diagnozowania stanu
dwunastnicy.
Lipazy znajdują zastosowanie w przemyśle:
farmaceutycznym, mleczarskim, środków czyszczących, kosmetycznym
i innych.
W środowisku alkoholu (zamiast wody) katalizują transestryfikację.
Katalizowanie reakcji przez lipazy w ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz