Grupa ilorazowa wzór - strona 5

Średnie arytmetyczne-właściwości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1078

będzie równa sumie (różnicy, iloczynowi lub ilorazowi) średniej arytmetycznej i tej stałej...

Badania społeczne w praktyce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 2576
Wyświetleń: 4459

”. C.H. Cooley „grupa pierwotna” = rodzina, przyjaciele jaźń odzwierciedlona. G. H. Mead „przyjmowanie...

Administracja - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika Ochrony Środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

dysproporcje w zakresie zaspokajania potrzeb/biedy w niektórych grupach społecznych). 5. Wnioski z analizy...

Statystyka - MATERIAŁY DODATKOWE

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Wołek
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2219

do czynienia z wyraźnym brakiem dopasowania punktów do prostej, a punkty układają się w jakiś wzór (np. literę...

Planowanie i przeprowadzanie badań

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1708

- np. jednostki indywidualne (ludzie) grupy (rodziny, gospodarstwa domowe, gangi,...) organizacje...

Statystyka wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Statystyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1456

zgodności posiada pewna grupa testów statystycznych, które nazywa się testami istotności. Uwaga...