Grupa ilorazowa wzór - strona 4

Statystyka opisowa - komplet wykładów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Elżbieta Szulc
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 4634

przyczyn ucieczek wyodrębniono następujące: presja grupy (18), trudności adaptacyjne (10), tęsknota...

Zarządzanie projektami - do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2303

zachowanie aktualnej prowadzącej działalności lub redukcja kosztów. Pierwsza grupa należy do najczęstszych...

Rozkład empiryczny- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1673

, ilorazowi, iloczynowi), d)jeżeli liczebność poszczególnych wariantów cechy są jednakowe, to śr. aryt...

Opracowanie ze statystyki

 • dr Stanisława Przetacznik
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826

populacji w zespoły, nastepnie jednostkami losowania są grupy. zalety: niski koszta, łatwy dostęp...

przepływ zgłoszeń

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

zgłoszeń zgodnie ze wzorem:  - intensywność zgłoszeń grupy źródeł ruchu ' - intensywność zgłoszeń 1...

Algebra, rząd - wykład 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

normalny. Grupy ilorazowe ☼ Definicja. Podgrupę (H, •) grupy (G, •) nazywamy dzielnikiem normalnym...

Algebra, grupy - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

1 Wykład 3 Grupy ☼ Definicja Grupą nazywamy zbiór G z działaniem •, gdy są spełnione następujące...

Egzamin końcowy,pytania

 • dr Anna Ziółkowska
 • Metodologia badań
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1554

jego przeprowadzenia za każdym razem Autorem podziału skal na nominalną, porządkową, interwałową i ilorazową...