Administracja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja - omówienie - strona 1 Administracja - omówienie - strona 2 Administracja - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 1 (21.02.2011 r.)  EOŚ:  młoda interdyscyplinarna nauka, powstała na przełomie laSkut t 6 ek: 0-t  yprobl ch i em 7 y  0- zdr ty ow ch  ot X ne  X  i w pokar ieku.m   owe. Przedmiot:  racjonalny sposób gospodarowania zasobami śn; funkcjonowanie i rozwój systemów ekonomiczno-ekologicznych.  Geneza:  uwidaczniające się i narastające zagrożenie bytu ludności Ziemi i towarzysząca degradacja śn wywołana przyśpieszonym rozwojem dg.  Zwolnienia z pracy. Spożywanie przez ludność i zwierzęta wody  o niezadowalającej jakości. społeczeństwo   Fundamenty : ekonomia i ekologia.  Cel:   poznanie   prawideł   działającego   systemu   ekonomiczno-ekologicznego,   by   osiągnąć   wymaganą   efektywność   przepływu   energi   i   materi gospodarka pomiędzy śn i gospodarką, pozwalającą na zaspokojenie wszystkich uzasadnionych potrzeb społeczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu śn w środowisko stanie niezmienneSkut j zg ek: od ni n żs ośza ci  wz ydaj wy noś m ć  o pr ga acow mi enikków olo , ggor i . sze wyniki finansowe firm, gorszy stan gospodarki. Rozwój:  szybki w związku z rosnącym zagrożeniem bytu mieszkańców Ziemi klęskami żywiołowymi, spowodowanymi postępującą degradację śn. Problem dla państwa: w jakich relacjach ustal St ić w an  ys w okoś yjści ć  ow nakł y:  adów pogors  na  zeni ochr e st onę  anu  zdr w ow ód s ia i pow  środow odow is ane  ka? działalnością człowieka. Objawia się wzmożoną aktywnością naukowców/polityków/ważnych osobistości/organizacji o zasięgu międzynarodowym (ONZ, UE, NATO, itp.), nakierowanej na wdrażanie proekologicznych zasad gospodarowania śn. Przykładowe inicjatywy i przedsięwzięcia: •  Czerwiec  1969  r.   prezentacja  słynnego raportu  sekretarza  generalnego ONZ  U’Thanta   „Człowiek  i  jego  środowisko ”, mającego uświadomić rządom poszczególnych państw niebezpieczne tendencje występujące w śn; uruchomienie przez ONZ 2 istotnych programów proekologicznych: „Człowiek i biosfera”; „Program ochrony środowiska Narodów Zjednoczonych”, mających ustalić zasady racjonalnego użytkowania i ochrony zasobów biosfery w skali globalnej. •  1983-  ONZ powołał Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju . •  Przełom lat 60/70 XX w.  działalność Klubu Rzymskiego i jego 1 słynny raport  „Granice wzrostu”,  ukazany w 1972, skupiający się na: • Rozwoju demograficznym społeczeństwa; • Przesłankach i konsekwencjach uprzemysłowienia gospodarczego i rosnącej urbanizacji; • Rosnącej potrzebie zwiększania produkcji żywności; ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz