Grunty leśne - strona 3

Środowisko- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Monika Barbara Piechowiak
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

,Grunty pod stawami,Grunty pod wodami),Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,Grunty zabudowane...

Granice działek- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Karol Noga
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1071

leśnych, racjonalnego ukształtowania rozłogów gruntów, dostosowania granic nieruchomości do systemu...

Pojęcie gospodarstwa rolnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić...

Ustawy i rozporządzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych 2. Ochrona gruntów leśnych polega na: 1) ograniczaniu...

Kolokwium USTAWY

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

rolnych. Gruntami leśnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty: 1) określone jako lasy w przepisach o lasach; 2...

Ekokwestia w Polsce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2268

w użytkowaniu powierzchni kraju: Powierzchnia gruntów leśnych i zakrzewionych wzrosła o 12%; powierzchnia...