Definicja gospodarstwa rolnego- podstawowe części

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4179
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja gospodarstwa rolnego- podstawowe części - strona 1 Definicja gospodarstwa rolnego- podstawowe części - strona 2 Definicja gospodarstwa rolnego- podstawowe części - strona 3

Fragment notatki:

Definicja gospodarstwa rolnego. Podstawowe części.
Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami,
urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą
oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. [Źródło: Kodeks cywilny z dnia 23
kwietnia 1964, Dz.U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93;]
GOSPODARSTWO ROLNE – to zorganizowany zespół sił wytwórczych, koniecznych do wytworzenia
produktu. Głównymi składnikami są środki produkcji oraz siła robocza. Środkiem produkcji jest m.in.
ziemia;
MAJĄTEK GOSPODARSTWA – to ogólna ilość składników materialnych (środki produkcji) będące na
usługach gospodarstwa i stanowiące jego rozporządzalną własność
Majątek gospodarstwa dzieli się na siłę roboczą i środki produkcji.
Środki produkcji dzielą się:
1. Podział ze względu na szybkość zużywania
• Środki trwałe = środki pracy = narzędzia - służą do przetwarzania środków obrotowych, nie
zmieniają postaci materialnej, biorą udział w wielu cyklach produkcji, przenoszą część wartości na
cechy produkcyjne. Są to: ziemia, budynki, maszyny, stado podstawowe, plantacje wieloletnie.
• Środki obrotowe = przedmioty pracy - inaczej surowce; biorą udział w jednym cyklu
produkcyjnym, zmieniają swoją postać, w całości przenoszą wartość na produkcję. Są to; zapasy,
stado obrotowe, pieniądze, inwentarz małocenny.
2. Podział ze względu na ich ruchomość (podział dzierżawczy)
• Składniki ruchome dzielące się ze względu na szybkość zużycia na:
a) inwentarzowe – biorące udział w wielu cyklach produkcyjnych
b) obiegowe środki – biorące udział w jednym cyklu produkcyjnym, są to surowce
• Składniki nieruchome –nie mogą być przemieszczane, są składnikami nieruchomości, należą do
właściciela, są dzierżawione i należą do nich ziemia , budynki, plantacje wieloletnie.
Funkcje budynków i urządzeń budowlanych – to ochrona ludzi, zwierząt i środków produkcji przed
wpływami atmosferycznymi.
Budynki pozwalają na:
a) zmniejszenie uciążliwości pracy,
b) wzrost wydajności pracy,
c) wzrost efektywności wykorzystania nakładów,
d) ograniczenie strat przy przechowywaniu produktów,
e) warunkują stosowanie nowoczesnych technologii.
Wyróżniamy:
• budynki mieszkalne i administracyjne
• budynki gospodarcze (obory, chlewnie, Stodoły)
urządzenia budowlane (studnie, silosy)
Podział maszyn rolniczych
• środki pociągowe i transportowe (ciągniki, samochody, silniki)
• maszyny rolnicze (elementy obrotowe są aktywne):
a) ruchome (siewniki, żniwiarki, kombajny):
o samobieżne,
o sprzężajne,
o ciągnikowe.
b) stacjonarne (młocarnie).
• narzędzia rolnicze (elementy robocze są bierne):
a) ręczne (kosy, grabie, widły),
b) sprzężajne (pługi, brony, wały),
c) ciągnikowe.
Ziemia uważana jest za jeden z głównych składników sił wytwórczych w rolnictwie, a sposób jej
produkcyjnego wykorzystania w gospodarstwie decyduje o jego odrębności od innych jednostek
produkcyjnych. Jest ona zarówno nieodzownym, jak i niezastąpionym środkiem ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz