Grunty leśne

Ochrona gruntów rolnych i leśnych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Danuta Sochacka
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1358

i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych. 2. Ochrona gruntów leśnych polega na: 1) ograniczaniu...

Fundusz leśny - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

, kary związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych -odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych...

Cel scaleń i wymian gruntów

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Władysława Morzyniec
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 812

i gruntów leśnych, • racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, • dostosowanie granic nieruchomości...

Użytki gruntowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

Użytki gruntowe: użytki rolne grunty leśne oraz zadrzewione lub zakrzewione grunty zabudowane...

Korzyści płynące z lasu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3689

: Grunty leśne są ważnym składnikiem majątku narodowego. Stanowią ponad ¼ wartości polskich fabryk...