Korzyści płynące z lasu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3689
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korzyści płynące z lasu - strona 1

Fragment notatki:

Lasy przynoszą korzyści materialne, produkcyjne, surowcowe i ekonomiczne. Majątkowa funkcja lasu : Grunty leśne są ważnym składnikiem majątku narodowego. Stanowią ponad ¼ wartości polskich fabryk, budynków, maszyn i urządzeń, które posiada kraj. Surowcowe znaczenie lasu : Las dostarcza różnorodnych surowców, przede wszystkim drewno. Surowce te warunkują rozwój przemysłu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (budownictwo, przemysł meblarski, celulozowo-papierniczy, górnictwo, itp.). Dochodowa rola lasu : wnosi wkład do dochodu narodowego, od którego wielkości zależy poziom bytu społeczeństwa oraz możliwości rozwoju gospodarczego naszego kraju. Ten wkład wyraża się wielkością produkcji czystej leśnictwa, która wynosi ok. 1% dochodu narodowego. Las jako miejsce pracy : leśnicy, drwale, a także społeczeństwo, które może zbierać owoce. Liczba zatrudnionych w polskim leśnictwie uspołecznionym wynosi ok. 130 tys. osób. Las jako rezerwa powierzchni i narzędzie rekultywacji (szczególne funkcje gospodarcze lasu): W przypadku uzasadnionej potrzeby rozbudowania miast, osiedli, domów, zakładów pracy czy budowy dróg możemy część gruntów leśnych przeznaczyć na dany cel. Narzędzie do rekultywacji - do przywracania szaty roślinnej na terenach zdewastowanych i zniekształconych. W trudnych okresach dziejowych danego kraju np. w okresie powojennym, po pożarach i powodziach las spełnia część funkcji odbudowy kraju dając budulec. Szczególnie dużo drewna użyto na naprawę i rozbudowę torów kolejowych. Las jako miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne: służy do wypoczynku aktywnego i biernego. Można korzystać z jego uroków w różny sposób, np.: spacerując, uprawiając sporty, podążając szlakami turystycznymi. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz