Opłaty za pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opłaty za pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód - strona 1

Fragment notatki:

Opłaty za pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód (ziemi) Wolny od opłat jest pobór wód: W celu przerzutów Na potrzeby energetyki wodnej pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości i jakości Na potrzeby pomp ciepła Na potrzeby odwiertów lub otworów strzałowych Pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych Na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod warunkiem, że pobór ten i odprowadzenie jest zgodne z pozwoleniem Na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych Zwolnienie od opłat za odprowadzanie ścieków: Do ziemi w celu rolniczego wykorzystania (za pozwoleniem wodnoprawnym) Do wód lub ziemi jeżeli temperatura wód chłodniczych nie przekracza ustalonych ustawą wielkości Do wód lub ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb łososiowatych Wód(ziemi)-wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów i siarczanów nie przekracza określonej ustawą wartości. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz