Gramatyka historyczna języka angielskiego - strona 8

Książka ksylograficzna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1596

podręczniki szkolne, gramatyki języka łacińskiego , donaty (Aelius Donatus w 350 r. n. e napisał gramatykę...

Propedeutyka gramatyki

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4900

-; w jego obrębie brak oboczności `ten, kto maluje' malować → malarz H. Wróbel: Gramatyka języka polskiego. Kraków...

Drukarstwo europejskie w XVII w

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1204

drukarz francuski, Vitre- drukował dzieła orientalne (gramatyki językó wschodnich, tureckiego, arabskiego...

Nazwy państw współczesnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 301
Wyświetleń: 959

, jest kolejnym aspektem podejmowanym przez autorów. Nie zawsze nazwy warunkuje jedynie gramatyka, często...

Deskryptywizm-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1652

współczesnego, Warszawa, 1968, PWN, rozdział: „Analiza fonologiczna”, części: „Fonologia i gramatyka: poziomy...

Interpretacja Biblii w Kościele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

tłumaczenia w językach włoskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i portugalskim. Powód opublikowania...

Semantyka aspekt filozoficzny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

- egzemplarze, tj. konkretne pojedyncze napisy, fale dźwiękowe. zdania - typy, tj wytwory określonej gramatyki...