Gramatyka historyczna języka angielskiego - strona 7

Językoznawstwo stosowane

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2226

szkoły semantyki. Jest autorką wielu książek i artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim...

Le Goff - Średniowieczny symbolizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

: gramatyka, retoryka, dialektyka, pierwszy cykl siedmiu sztuk wyzwolonych. Bazą całego nauczania, co najmniej...

Troja i Schliemann

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z archeologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

metodę uczenia się angielskiego, którą stosował potem w nauce innych języków obcych...

Perenializm

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Anita Famuła-Jurczak
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1498

średniej powinny się znaleźć: gramatyka, języki obce, historia, geografia i nauki przyrodnicze. Kształcenie...

Językoznawstwo współczesne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Beata Afeltowicz
 • Językoznawstwo współczesne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4788

) najbardziej zagrożonych języków na świecie (sposoby wymowy, zapis, zasady gramatyki mają być zarchiwizowane...

Funkcje języka wg R. Jakobsona

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 749
Wyświetleń: 5054

(podtrzymanie lub przerwanie kontaktu, obiektywny stosunek komunikatu do samego siebie) KOD (gramatyka i słownik...

Stylistyka – pierwsze kolokwium

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Czesław Wróbel
 • Stylistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1883

tę funkcję, encyklopedia języka polskiego, podręcznik do gramatyki też -„Mówiąc zawistna miałem...

Słownik a społeczeństwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Leksykologia zewnętrzna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

za sobą konsekwencje w sposobie doboru odpowiedniego słownictwa z leksyku, przestrzegania zasad gramatyki i składni...

Instrukcja kancelaryjna - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

w 1 zjawisku *3 akapit - konstrukcja pracy styl, gramatyka, ortografia - warunki protokołu zdawczo...