Instrukcja kancelaryjna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrukcja kancelaryjna - omówienie - strona 1 Instrukcja kancelaryjna - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

INSTRUKCJA KANCELARYJNA reguluje:
-zasady przyjętego systemu kancelaryjnego [czy mamy biuro podatku itp., jaka reguła została przyjęta]
-podział prac biurowych
-zasady obiegu pism
-zasady przyjmowania, otwierania a także rozdzielania pism/wpływów
-tryb przeglądania i przydzielania wpływów poszczególnym komorkom organizacyjnym, pracownikom
-zasady rejestracji znakkowania spraw
-formy tryb i terminiy załatwiania spraw
-sporządzanie maszynopisów [wydruki konputerowe, poczta eletorniczna]
-reprodukcje dokumentów
-aprobatę i podpisywanie pism
-archiwizowanie całej dokumentacji
Każda sprawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną ma swoje określone symbole:
1)nazwa jednostki
2)numer REFERATU,w któym dana sprawa jest prowadzona
3)inicjały osoby prowadzącej, jawność urzędnika prowadzącego sprawę
4)numer sprawy łamany przez rok kalanerdarzowy w którym ta sprawa wpłynęła
akta dzielą się na:
-akta bierzące [u referenta]
-akta załatwione [znajdują się w archiwum zakładawym, lub przekazane do archiwum państwowego] dzielą się na:
A -wartość historyczna, B - przechowywane 5,10,15
C akta manipulacyjnę po wykorzystaniu przechodzą na makulaturę
sprawozdania:
-język urzędowy, styl zwięzły, brak zawiłych określeń, przedmiot srawy musi być jednoznacznie określony,
*akapit - przedmiot pracy
*2 akapit - podstawy prawne [jakie przepisy regulują zjawisko opisane w 1 zjawisku
*3 akapit - konstrukcja pracy
styl, gramatyka, ortografia - warunki protokołu zdawczo - odbiorczego, protokół zdarzenia A wszystkie pisma razem można nazwać terminem KORESPODENCJI BIUROWEJ - zespół czynnośći polegający na przekazaniu pisemnych informacji, jest to ogół dokumentó, pism. W LITERATURZE SPOTYKAMY KILKA PODIZAŁÓW TEJ KORESPODENCJI:
-PRZYCHODZĄCA
-WYCHODZĄCA
jeśli chodzi o czas:
-pilna
-terminowa [ terminy mogą być zabite lub prekruzyjne]
-zwykła
sposób przekazwyania:
-droga elektroniczna
-poczta
-poczta dworcowa
-gońcy z punktu widzenia zabezpieczenia treści:
-jawna
-poufna
-tajna
Korespondencja musi być napisana na oidpoiwednich arkuszach papieru - znormalizowane formaty:
a - prace biurowe
b - druk książek
c - koperty, teczki, obwoluty
strefa nagłówkowa
z lwej strony 3.5 i 4 cm margines [cała długość]
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz