Korespondencja biurowa - Sylabus

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2877
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korespondencja biurowa - Sylabus - strona 1

Fragment notatki:

Poznanie zasad i zdobycie umiejętności sporządzania pism i prowadzenia korespondencji biurowej zgodnie z obowiązującymi normami i zwyczajami. Treści merytoryczne:
1. Istota korespondencji biurowej 2. Instrukcja kancelaryjna i systemy kancelaryjne 3. Rodzaje pism i fazy obiegu pism w jednostce organizacyjnej. Adresowanie kopert. Korespondencja seryjna 4. Porządkowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów. Wykorzystywanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych. Poczta elektroniczna budowa listu elektronicznego 5. Zasady sporządzania pism. Układy graficzne i elementy składowe pisma. Blankiety korespondencyjne, formularze 6. Części składowe treści pisma. Styl i zasady redagowania tekstów. Stosowanie skrótów i skrótowców w korespondencji biurowej 7. Kolokwium 8. Pisma informacyjne budowa, przykłady różnych pism 9.. Sporządzanie wybranych pism informacyjnych 10. Pisma przekonujące budowa , przykłady różnych pism 11. Sporządzanie wybranych pism przekonujących 12. Tworzenie tabel. Tabele i kartoteki na papierze i w komputerze 13. Korespondencja w sprawach administracyjnych 14. Korespondencja dotycząca przyjmowania pracowników 15. Zasady etykiety. Ocena i zaliczenie ćwiczeń dokonana przez prowadzącą na podstawie wyniku kolokwium oraz sporządzonych pism.
Metody oceny:
brak
Egzamin:
Spis zalecanych lektur:
Jendrzejczak E., „Korespondencja biurowa”, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz