Informatyka w administracji- kolokwium 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyka w administracji- kolokwium 1 - strona 1 Informatyka w administracji- kolokwium 1 - strona 2 Informatyka w administracji- kolokwium 1 - strona 3

Fragment notatki:

Informatyka Do kogo nie stosujemy przepisów o informatyzacji?
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego NBP
Kancelaria Sejmu, Senatu, Prezydenta RP
Proces odbierania i weryfikowania dokumentu z podpisem elektronicznym - odbiorca otrzymuje dokument/przesyłkę
- deszyfruje dokument za pomocą specjalnego prywatnego klucza
- jeśli dokument jawny - tworzy skrót jako nadawca (za pomocą specjalnego logarytmu) i jednocześnie z podpisu odtwarza skrót dokumentu - jeśli skrót = skrót to podpis jest prawidłowy/został złożony odebrania korespondencji, a następnie zdekodowania z otrzymanego podpisu elektronicznego sumy kontrolnej otrzymanego dokumentu, Wyliczenie drugiej sumy kontrolnej na podstawie otrzymanego dokumentu elektronicznego Sprawdzenia zgodności obydwu sum kontrolnych- wyliczonej z dokumentu i zdekodowanej z podpisu.
Kto posiada uprawnienia kontrolne w zakresie projektów ponadsektorowych?
Odp. Rada Ministrów; w zakresie projektów sektorowych minister właściwy ds. informatyzacji Kto i w jaki sposób ustanawia strategię informatyzacji państwa?
Odp. Rada Ministrów, w drodze uchwały
W jaki sposób można dostarczyć adresatowi swój certyfikat?
na nośniku elektronicznym np. pendrive
poprzez drogę elektroniczną np. wysłać e-mail Funkcje Rady Informatyzacji
organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego ds. informatyzacji przygotowywanie propozycji lub rekomendacji w zakresie: minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, rejestrów publicznych
tłumaczenia na język polski norm lub dokumentów normalizacyjnych
W jaki sposób można podpisać dokument w postępowaniu administracyjnym?
Można go podpisać:
- własnoręcznie/podpis osobisty - certyfikowany podpis elektroniczny - kwalifikowany podpis elektroniczny Co to jest ponadsektorowy projekt informatyczny? Przykłady
Jest to projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu, którego zakres przedmiotowy dotyczy spraw należących do właściwości więcej niż jednego działu administracji rządowej. (np. pl.ID) Co to jest urzędowe poświadczenie odbioru?
urzędowe poświadczenie odbioru - dane elektroniczne dołączone do doręczanego pisma w formie dokumentu elektronicznego lub połączone z tym dokumentem w taki sposób, że


(…)

… zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia seksualnego,
skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
3 elementy podpisu elektronicznego:
a)  jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
b)  jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz