Materiał na kolokwium z genezy i rozwoj sportu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 4228
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiał na kolokwium z genezy i rozwoj sportu - strona 1 Materiał na kolokwium z genezy i rozwoj sportu - strona 2 Materiał na kolokwium z genezy i rozwoj sportu - strona 3

Fragment notatki:

Zajęcie odbywają się na AWF w Katowicach a prowadzi je dr Piotr Halemba. Notatka składa się z 22 stron.

Co się zmienia?
Jednym aktem prawnym zastąpiono dotychczas obowiązujące Ustawę o Sporcie Kwalifikowanym i Ustawę o Kulturze Fizycznej.
Ma to ograniczać tzw. „prawną reglamentację sportu”, a więc podział sportu na zawodowy, amatorski, dla pełnosprawnych, dla niepełnosprawnych itd..
Ma też prowadzić do deregulacji, a więc do zmniejszenia oddziaływania państwa na kwestie ekonomiczne w kontekście sportu.


Reformacja (łacina reformatio – przekształcenie) jest to ruch religijno-społeczno-narodowy mający na celu reform doktryn i praktyk znajdującego się w stanie kryzysu Kościoła rzymskokatolickiego, a także podważenie sensu istnienia kościoła jako instytucji. Za początek reformacji uważa się wystąpienie niemieckiego zakonnika i teologa Marcina Lutra, który w 1517r. przybił do drzwi kościoła zamkowego (w Wittenberdze) 95 tez. Zakonnik i jego zwolennicy czyli Luteranie bądź protestanci domagali się m.in. zniesienia celibatu i odpustów, tłumaczenia Biblii z łaciny na języki narodowe, prowadzenie kazań w językach narodowych, nieuznawanie papieża. Bardziej radykalni niż luteranie byli kalwini, skupieni wokół francuza Jana Kalwina. Kalwinizm zakładał, że Bóg już na samym początku świata rozdzielił ludzi na tych, którzy mają zostać zbawieni i tych potępionych. Całe życie człowieka miało tylko udowodnić zasadność tego podziału. Człowiek zatem był pozbawiony wolnej woli, a przebieg jego życia był z góry przesądzony. Aby zostać zbawionym należało być nieustannie cnotliwym i potrafić się oprzeć każdym "złym" pokusom.


(…)

… myślicieli tego okresu był Francuz Rene Descartes czyli Kartezjusz (1596-1650). Głosił on, że należy wątpić we wszystko, a za pewne uznać tylko to, co zostanie racjonalnie udowodnione (Cogito ergo sum - myślę, więc jestem). Jego głównym dziełem była „Rozprawa o metodzie”, w której postulował wprowadzenie samodzielnego myślenia w wychowaniu oraz stopniowanie trudności to znaczy zacząć od rzeczy prostych…
…: na pierwszym miejscu stawiał wychowanie moralne opierające się na honorze, na drugim miejscu wychowanie fizyczne, którego podstawą było hartowanie oraz na trzecim miejscu umysłowe oparte na zasadzie użyteczności. Aby osiągnąć cele wychowawcze, wychowanek musiał być zdrowy zgodnie z powiedzeniem „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Ten pogląd wynikał z doświadczeń osobistych, gdyz sam był dzieckiem wątłym…
… i szczegółowo w dziele "Książę", stały się w późniejszym okresie podstawą doktryny zwanej makiawelizmem, której główna zasada wyraża się w zdaniu: "cel uświęca środki" (inaczej po trupach do celu).
Thomas Morus (1473-1535) - angielski pisarz i polityk, prekursor socjalizmu. Lord Kanclerz Anglii na dworze króla Henryka VIII. Ścięty za odmowę uznania króla za głowę Kościoła w Anglii. Kanonizowany w 1935. W swym…
… przede wszystkim na zbliżeniu szkoły do życia, społeczeństwa i narodu. Wprowadzono zajęcia fizyczne. Konarski polecił nauczanie nad obowiązkowe muzyki, śpiewu, tańca, fechtunku, jazdy konnej oraz bilardu i palanta.
Śladem reformatorskiej myśli Konarskiego poszli jezuici, którzy posiadali najwięcej placówek edukacyjnych. W 1765 r. postanowieniem sejmu konwokacyjnego została założona pierwsza Szkoła Rycerska w Polsce. Stosowano…
… dosłownym alpinizm to każda wspinaczka górska uprawiana w Alpach
w sensie potocznym alpinizm to każda wspinaczka górska uprawiana w górach wysokich
według polskich ustawodawców alpinizm jest jeszcze szerszą dziedziną sportu, obejmującą w zasadzie każdy rodzaj wspinaczki wymagający pewnego przygotowania specjalistycznego Himalaizm to alpinizm uprawiany w najwyższych górach świata: Himalajach, Karakorum…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz