Korespondencja biurowa

note /search

Korespondencja biurowa - Notatki

  • Politechnika Warszawska
  • Korespondencja biurowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1449

2013-02-20 Korespondencja biurowa. Mgr. Elżbieta Jendrzejczak - ejendrzejczak@wp.pl. 15 godzin, ćwiczenia, lista obecności. 7x2 godziny. II/IV/VI zajęcia - III/V/VII zajęcia - I/II praca pisemna (protokół z wydarzenia)/kolokwium. VIII zajęcia - wpisy. 2013-06-12 - ostatnie zajęcia. System kance...

Korespondencja biurowa - Sylabus

  • Politechnika Warszawska
  • Korespondencja biurowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3185

Poznanie zasad i zdobycie umiejętności sporządzania pism i prowadzenia korespondencji biurowej zgodnie z obowiązującymi normami i zwyczajami. Treści merytoryczne: 1. Istota korespondencji biurowej 2. Instrukcja kancelaryjna i syste...