Gracjan

note /search

Prawo kanoniczne - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1526

STRESZCZENIE Temat VI: Prawo kanoniczne. Dekret Gracjana. Dekretyści i dekretaliści. Tło...

Źródła prawa Italii

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2100

. ujednolicenie orzecznictwa sądów kościelnych) → mnich Gracjan podjął się dzieła systematyzacji i nowej...

Wprowadzenie do Prawa Kanonicznego

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Prawo kanoniczne
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2037

klasycznej (czyli nowego prawa - ius novum, tj. od Dekretu Gracjana - 1140 r.). Dekret Gracjana...