Globalizacja - strona 150

Rachunkowość bankowa

  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 7896

standartach rachunkowości w latach 1994 - 1998, głównie z powodu globalizacji gospodarki światowej, ustawa...

Warunki przystąpienia do UE

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

” przed globalizacją Definicje integracji: E. HAAS: proces, w którym aktorzy polityczni przenoszą lojalność...

Potrzeby społeczne

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1764

się je na szeroką skalę. Inny czynnik, który podnosi znaczenie ewaluacji stanowi globalizacja procesów społecznych...

Wykłady z polityki pieniężnej

  • dr Michał Pronobis
  • Polityka pieniężna
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4550

Wykłady z przedmiotu: Polityka pieniężna prowadzonego przez Michałą Pronobisa na WSB. Notatka zawiera 26 stron. Tematyka obejmuję poniższe zagadnienia. Historia pieniądza, prawo Kopernika ? Greshama, ilościowa teoria pieniądza, funkcje i krótka historia banków centralnych, system z Bretton Woods. Po...

Polityka pieniężna WSB

  • dr Michał Pronobis
  • Polityka pieniężna
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4732

Całość ma 26 stron i zawarte w nim są informacje na takie tematy jak: historia pieniądza, samoregulacja, złota reguła, ilościowa teoria pieniądza, Banki Centralne, Bretton Woods, funkcje pieniądza, polityka pieniężna, rynek pieniądza, popyt na pieniądz, determinanty, popyt przezornościowy, podaż pi...