Globalizacja a polityka

Polityka zagraniczna państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1099

. Pojawiła się na pocz. Lat 80 - tych XX w. wraz z początkami procesów globalizacji. Treścią polityki...

Globalizacja - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1071

nie są domeną polityki zagranicznej. Oczywiste związki globalizacji z tymi kwestiami stanowią problem...

Globalizacja-pojęcie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

nie są domeną polityki zagranicznej. Oczywiste związki globalizacji z tymi kwestiami stanowią problem...

Globalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1183

, polityka) jest generatorem tego procesu ze wszystkimi jego międzynarodo­wymi skutkami. Krytycy globalizacji...