Globalizacja a zdrowie

Marketing globalny - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 469

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: globalizacja, wymiary globalizacji...

Socjologia zmiany - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1162

enklawy globalizacji enklawy nieglobalizacji globalizacja- to dzisiejsza postać dyfuzji cywilizacyjno...

Przesłanki globalizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1596

Globalizacja   Przesłanki globalizacji: Wzrost powiązań gospodarczych Tworzenie się jednolitego...

Globalne wioska

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1680

„Globalna wioska” jest jest pojęciem kluczowym prowadzacym do zrozumienia procesu globalizacji...

Wykład (9)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : globalizacja a rozwój, liberalizacja...

Ekonomika materiały

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1197

oraz wobec wyzwań globalizacyjnych i wymogów nowej gospodarki. Definicja procesu globalizacji, Globalizacja...