Przesłanki globalizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przesłanki globalizacji - strona 1 Przesłanki globalizacji - strona 2 Przesłanki globalizacji - strona 3

Fragment notatki:


Globalizacja
  Przesłanki globalizacji: Wzrost powiązań gospodarczych
Tworzenie się jednolitego rynku w skali globu
Postęp naukowo-techniczny
Liberalizacja gospodarki
Wzrost konkurencji międzynarodowej
  Globalizacja to proces spontanicznie indukowany przez przedmioty gospodarcze.
 
Globalizacja ma przede wszystkim charakter ekonomiczny, ale pociąga za sobą również skutki pozaekonomiczne.
 
Pod pojęciem globalizacji mieszczą się procesy powodujące współzależność świata, poprzez zacieśnianie się między krajami i regionami powiązań ekonomicznych i społecznych, internacjonalizację, wytwórczości oraz rozprzestrzenianie się zbliżonych systemów konsumpcji, a także podobnych norm i praktyk społecznych i kulturowych.
 
Globalizacja stwarza zarówno nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego, jak i pewne zagrożenia.
 
Globalizacja jest zjawiskiem o charakterze obiektywnym i nieuniknionym.
  Integracja gospodarcza - "reakcja obronna" przed globalizacją.
Inicjatorami procesów integracyjnych są państwa.
 
Jednym z ważniejszych obszarów integracji europejskiej jest polityka regionalna.
  Glokalizacja łączy zjawiska globalizacji i lokalności i obrazuje związki między procesami zachodzącymi w skali globalnej i lokalnej.
 
Glokalizacja - można rozumieć ją jako wykorzystanie lokalnych atutów do budowania konkurencyjności w skali globalne.
 
Gospodarka lokalna jest ważnym składnikiem procesów globalnych. Takie czynniki produkcji, jak: warunki naturalne, siła robocza, kapitał intelektualny, lokalne środowisko innowacji, dostęp do runku surowców, związane są z konkretnym terytorium, trudno je przenieść w inne miejsce (przynajmniej w krótkim okresie czasu).
 
  Globalne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Na proces rozwoju społeczeno-gospodarczego krajów i regionów wpływają zarówno czynniki endogeniczne, jak i uwarunkowania egzogeniczne, wywodzące się z otoczenia zewnętrznego.
 
Uwarunkowania zewnętrzne należy traktować jako obiektywną kategorię przemian, na które poszczególne jednostki nie mają zwykle wpływu lub też jest on bardzo ograniczony.
  Tendencje zmian globalnych uwarunkowań rozwoju: Nasilanie się procesu globalizacji powodującego coraz większą konkurencję na świecie   Wszyscy żyjemy na jednym globie, ale w nadchodzącej erze nie wszyscy będą graczami w nowej, globalnej polityce L.C. Thurow.
Procesy rynkowe w warunkach konkurencji oddziałują w kierunku koncentracji procesów rozwojowych w najbardziej atrakcyjnych miejscach.


(…)


Przewiduje się ogólny wzrost liczby ludności świata, który będzie postępował dzięki wysokiej dynamice wzrostu przede wszystkim w Afryce a także w Azji i Ameryce Płd.
Równocześnie jednak nastąpi spadek liczby ludności w Europie, w tym także w Polsce.
Udział Europy w ludności świata zmniejszy się w latach 2010-2050 z 10,6% do 7,2%.
 
Face your problems not facebook them!
 
Nastąpi gwałtowny proces starzenia
… produktywności gospodarki. Będzie to wywierało jeszcze większą presję na rozwój gospodarki opartej na wiedzy (GOW)
 
Zmiany układu sił gospodarczych na świecie, w związku z dynamicznym rozwojem gospodarek krajów azjatyckich.
 
Udział Chin i Indii w światowym PKB wynosi 10% (2009r.). Udział ten może wzrosnąć nawet do 45% w 2050 roku!
 
Narastanie problemu zagrożenia środowiska przyrodniczego
Szybkie tempo rozwoju gospodarczego na świecie przynosi negatywne konsekwencje dla środowiska naturalnego w postaci jego zanieczyszczenia i degradacji.
 
(Zagrożenie wyczerpywania się zasobów naturalnych świata, wzrost skali nagromadzonych odpadów przemysłowych i konsumpcyjnych, a także nadmierna emisja gazów cieplarnianych, powodująca niszczenie ochronnej warstwy ozonowej i w konsekwencji zaburzenia klimatyczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz